Övergång av verksamhet

Ett företags verksamhet kan av olika skäl övertas av ett annat företag. Ett vanligt exempel är försäljning av inkråmet i företaget eller att en del av företagets verksamhet säljs.

För att veta om det är övergång av verksamhet eller del av verksamhet ska flera olika kriterier beaktas. Om kriterierna är uppfyllda gäller lagens regler om övergång av verksamhet. Det går alltså inte att skriva ett avtal om att en överlåtelse inte är övergång av verksamhet. Bedömningen kan vara svår att göra så ring ditt förbund för rådgivning. 

En ren aktieöverlåtelse betraktas inte som övergång av verksamhet enligt lag, eftersom försäljningen inte innebär ett byte av arbetsgivare.

Om det är en övergång av verksamhet blir vissa regler i LAS och MBL tillämpliga. Reglerna innebär bland annat ett skydd för anställningarna och anställningsvillkoren trots att verksamheten övergår till en ny arbetsgivare.

Vid konkurs gäller inte reglerna om övergång av verksamhet, utom reglerna om företrädesrätt och tillgodoräknande av anställningstid, som gäller även i denna situation.

Logga in - och ha bransch vald i branschväljaren - för att ta del av hela innehållet i arbetsgivarguiden