Sjukdom och rehabilitering

Sjukdom är varje onormalt fysiskt eller psykiskt tillstånd som inte hör ihop med den normala livsprocessen. I detta avsnitt får du bland annat information om sjuklön, karensavdrag och rehabilitering.

Om en anställd har fler arbetsgivare gäller skyldigheten att betala sjuklön varje arbetsgivare för sig. Sjuklönen är skattepliktig samt avgifts- och pensionsgrundande.​

Logga in - och ha bransch vald i branschväljaren - för att ta del av hela innehållet i arbetsgivarguiden