Ledigheter

​Regler om ledigheter finns i lag och kollektivavtal. I listan under ser du en uppräkning av de viktigaste ledigheterna. Det gäller bland annat, studier, föräldraledighet, förtroendeuppdrag, permission med mera.

Regler om semester hittar du i ett särskilt avsnitt.

Logga in - och ha bransch vald i branschväljaren - för att ta del av hela innehållet i arbetsgivarguiden