Anställa

Innan du anställer finns det flera viktiga saker att tänka på. Här hittar du information om anställningsformer, företrädesrätt och andra viktiga länkar. Anställningsformerna kan delas in i två huvudgrupper, tillsvidareanställningar och visstidsanställningar.

Vissa förbund har en tredje form, provanställning, som är ett specialfall av visstidsanställning och syftar till att anställningen ska övergå i en tillsvidareanställning.

Observera att om du har sagt upp anställda på grund av arbetsbrist kan dessa ha rätt att få komma tillbaka när du nyanställer. Deltidsanställda kan även ha rätt att gå upp i tid. Läs mer om detta under företrädesrätt.

Logga in - och ha bransch vald i branschväljaren - för att ta del av hela innehållet i arbetsgivarguiden