Arbetstid

När det kommer till arbetstid kan det skilja sig mycket mellan våra olika branscher. ​Här hittar du bland annat information om arbetstidens förläggning, övertid och vilotid. Samt information om vilka regler som gäller för din bransch och hur det skiljer sig åt för arbetare och tjänstemän.

Logga in - och ha bransch vald i branschväljaren - för att ta del av hela innehållet i arbetsgivarguiden