Skadestånd

Arbetsgivaren har enligt skadeståndslagen ansvar för skador som anställda vållar i tjänsten, s.k. principalansvar. I vissa fall kan den anställde själv bli ansvarig för de skador han vållar.

Arbetsgivare och i vissa fall arbetstagare och arbetstagarorganisation som bryter mot arbetsrättsliga lagar och kollektivavtal kan åläggas att betala skadestånd för den uppkomna skadan. De flesta arbetsrättsliga lagar innehåller regler om skadeståndsskyldighet vid brott mot lagen, tex lagen om anställningsskydd (LAS), medbestämmandelagen (MBL), semesterlagen, kvittningslagen, jämställdhetslagen och förtroendemannalagen.

Logga in - och ha bransch vald i branschväljaren - för att ta del av hela innehållet i arbetsgivarguiden