Deltidspension

På vissa avtalsområden inom Transportföretagen finns regler om deltidspension. I avsnittet Vem omfattas av deltidspension framgår om era arbetstagare omfattas av reglerna om Deltidspension.

Deltidspension ger äldre arbetstagare möjlighet att under vissa förutsättningar gå ned i arbetstid. Läs mer om förutsättningarna i avsnittet Deltidspension - regler och kommentarer.

Avtalen innebär också att kompletterande pensionsavsättningar ska göras av arbetsgivaren (deltidspensionspremie). Mer om kostnaderna för deltidspension kan du läsa under avsnittet Lön & Ersättningar.

Logga in - och ha bransch vald i branschväljaren - för att ta del av hela innehållet i arbetsgivarguiden