Diskriminering

Får jag anställa vem jag vill? Vad betyder aktiva åtgärder? Hur gör jag en lönekartläggning?

Dessa frågor kan bli aktuella för de flesta arbetsgivare. Härunder beskrivs vilka skyldigheter du har som arbetsgivare enligt diskrimineringslagstiftningen.

Det första avsnittet "Allmänt om diskriminering" innehåller centrala begrepp och regler som är gemensamma för samtliga diskrimineringsgrunder. Därefter behandlas olika former av diskriminering, vad som händer om reglerna inte följs, de olika diskrimineringsgrunderna och vilka åtgärder som kan bli aktuella. Avslutningsvis finner du relevanta rättsfall som rör diskriminering och en checklista som kan vara bra att ha i ett arbete mot diskriminering.

Logga in - och ha bransch vald i branschväljaren - för att ta del av hela innehållet i arbetsgivarguiden