Vad ska dokumenteras vid systematiskt arbetsmiljöarbete

Föreskrifterna innehåller krav på dokumentation av det systematiska arbetsmiljöarbetet, dels för "ordning och reda", dels för att dokumentationen är ett redovisningsstöd vid kontakter med Arbetsmiljöverket som, förutom att de vill se hur rutiner och instruktioner är utformade, även vill ha en redovisning som visar att de faktiskt används i verksamheten.