Några vanliga arbetsmiljöfrågor

Här har vi samlat svaren på de vanligast förekommande frågorna inom arbetsmiljöområdet. Materialet är skrivet av arbetsgivare för arbetsgivare, och svaren ger en orientering för nyanställda chefer och arbetsledare i ämnet arbetsmiljö.