Ansvarsplacering

Arbetsmiljölagen lägger huvudansvaret på arbetsgivaren som kan sätta upp interna regler och policys. För att leda arbetet behövs rutiner och processer för att genomföra det systematiska arbetsmiljöarbetet.