Lön och ersättningar

Här hittar du information om vilken lön som ska betalas till de anställda enligt kollektivavtalen. Även de ersättningar och tillägg som ska betalas för till exempel OB och övertid hittar du här.

Reglerna skiljer sig åt mellan arbetare och tjänstemän.

Nivån för lönehöjningar bestäms genom förhandlingar mellan ditt arbetsgivareförbund och respektive fackförbund. Det vanliga är att lönerna höjs en gång per år. Information om aktuella lönehöjningar läggs ut fortlöpande.

Vissa löneavtal är helt "sifferlösa" eller ger de lokala parterna möjlighet att inom vissa ramar själva komma överens om storleken och tidpunkten för lönehöjningar.

Kontakta gärna ditt förbund om du vill ha mer information.

Aktuella regler om beskattning av till exempel bilförmåner, traktamenten och kostförmåner​ hittar du på Skatteverkets hemsida. Där hittar du också aktuella prisbasbelopp m.m.

Logga in - och ha bransch vald i branschväljaren - för att ta del av hela innehållet i arbetsgivarguiden