Integritetsfrågor

​Integritetsfrågor i arbetslivet kan vara kameraövervakning, GPS-hantering, alkohol- och drogtester etc. Detta är frågor som får större och större fokus inom arbetsrätten. Här berättar vi om de olika områden som ni kan stöta på.

Under rubriken policies kan du hitta konkreta exempel på policies.

Logga in - och ha bransch vald i branschväljaren - för att ta del av hela innehållet i arbetsgivarguiden