Utvärdera införandet av Yrkeskompetensbevis (YKB) och revidera Yrkeskvalifikationsdirektivet

Europas transportmarknad behöver fungera bättre. Inträdeströsklarna är höga för den som vill jobba i transportsektorn. Samtidigt ökar bristen på kvalificerad arbetskraft med C- och D-körkort.

Vad handlar det om?

Transportnäringen i Sverige och Europa har en stor och växande brist på kvalificerad arbetskraft. För att få köra i yrkesmässig trafik inom EU krävs inte bara ett körkort utan även ett YKB-intyg. Införandet av YKB har ökat kostnaden för utbildningen och förlängt utbildningstiden för den enskilda individen för att utbilda sig till yrkesförare. I vissa delar av EU står dock staten för YKB-utbildningen vilket hotar konkurrensneutraliteten mellan transportföretag i olika EU-länder.

EU-kommissionen måste därför utvärdera om införandet av krav på YKB motsvarar de mål som reformen var tänkt att leda till.

Varför ska det göras?

YKB ställer höga krav, vilket är bra för trafiksäkerhet och transporteffektivitet. Men regelverkets höga och ojämna trösklar behöver ses över. EU:s regelverk för yrkesförarkompetens (Yrkeskvalifikationsdirektivet, YKD) infördes 2003 och reviderades kraftigt 2022. Men trots att regelverket är över 20 år gammalt har ingen uppföljning gjorts av hur pass väl systemet fungerar i praktiken.

När och hur?

Frågan om transportsektorns långsiktiga hållbarhet kommer att aktualiseras under början av nästa mandatperiod i och med den pågående revideringen av EU:s körkortsregelverk. Europaparlamentet kan tvinga EU-kommissionen att prioritera en utvärdering av YKB/YKD genom att anta en resolution i samband med parlamentets behandling av körkortsregelverket. Detta kommer att vara aktuellt under hösten 2024.

Läs mer om Transportföretagens förslag för ett tillgängligare, rikare och klimatvänligare Europa här.