Tillåt samma last oavsett drivmedel

Europas transportmarknad behöver fungera bättre. Inträdeströsklarna är höga för den som vill jobba i transportsektorn. Samtidigt ökar bristen på kvalificerad arbetskraft med C- och D-körkort.

Vad handlar det om?

Allt fler transportföretag byter från fossildrift till elfordon. Men EU:s regelverk begränsar fortfarande företagens möjlighet att helt använda sig av en eldriven fordonsflotta. Idag tillåts inte körning av lätta ellastbilar som väger över 3,5 ton med B-körkort. Eldrivna lastbilar är tyngre än dieseldrivna lastbilar vilket leder till förlorad lastkapacitet. Åkeriföretagen kan tvingas välja mellan att fortsätta med dieseldrivna lastbilar eller att köra med fler lastbilar för att transportera samma mängd gods.

Varför ska det göras?

Godstransporter går mot en mer hållbar framtid. Men samtidigt som industrin gör allt för att ställa om till fossilfria transporter riskerar EU:s körkortsregler att hämma den omställningen. Detta bidrar inte enbart till ett fortsatt beroende av fossila transporter, det minskar även företagens möjligheter till en effektiv verksamhet.

När och hur?

Kommissionen presenterade den 1 mars 2023 sitt förslag till nytt Körkortsdirektiv. I Kommissionens förslag ingår det att tillåta körning av lätta ellastbilar upp till 4,25 ton. Europaparlamentet har ställt sig positiva till denna ändring, men rådet vill inte ha regeln. Trilogförhandlingarna mellan Europaparlamentet och rådet avslutas hösten 2024. Det nya Europaparlamentet måste säkerställa att Kommissionens förslag går igenom i förhandlingarna med rådet.