Våra kommittéer och regioner

Transportindustriförbundet arbetar inom ämnesspecifika kommittéer och arbetsgrupper. Vid behov organiseras dessutom speciella projektgrupper.

Här hittar du grundläggande information. Vill du veta mer om våra kommittéer och trafikslagsvisa arbetsgrupper rekommenderar vi att ni tar kontakt med ordföranden i respektive arbetsgrupp eller kommitté.

Förbundet arbetar även regionalt genom våra regionsstyrelser med regionala intressenter och frågor.

Vägkommittén

Vägkommittén samlar kompetens gällande de näringspolitiska frågorna med inriktning väg, såväl svenska som europeiska frågor.

Vägkommitténs organisation verksamhetsåret 2022/2023

Thomas Johansson, ordförande
DHL Freight (Sweden) AB

Stefan Bengtsson, vice ordförande 
DSV Road AB

Ulf Söderberg
Schenker AB

Jens Sörensen
Frode Laursen AB

Mats Larsson
PostNord

Miljökommittén

Kommittén ska vara näringslivets ”bollplank” för de nya miljöpolitiska frågorna i transportbranschen.

Transportindustriförbundet Miljökommitté verksamhetsåret 2022/2023.

Cathrine Löfquist, Ordförande
Hållbarhetschef
Bring Sverige

Hanna Haglund
Miljöspecialist
DSV Road AB

Annika Öhrstrand
QEHS Specialist, Scandinavia
GEODIS Sweden AB

Inger Uhrdin, vice ordförande
Head of Cross Divisional Services incl Sustainability
Schenker

Henrik Boding
Miljöspecialist
PostNord

Lina Holmgren
Hållbarhetsstrateg
Green Cargo AB

Luigi Johannesson
GLC

Hanna Melander
Manager Quality and Environment
DB Schenker

Helene Lundström
Quality and Environment Coordinator
GreenCarrier

Ylva Öhrnell
Director Sustainability and Business Process Management
DHL

Järnvägskommittén

Kommitténs uppgift är att driva utveckling av järnvägsfrågor nationellt och internationellt.

Järnvägskommitténs organisation verksamhetsåret 2022/2023

Tomas Arvidsson, Ordförande
Senior Advisor
Raillog

Pelle Andersson
Infrastrukturchef
Green Cargo AB

Erica Krönhoffer
Hållbarhets- & Kommunikationsdirektör
Green Cargo AB

David Sandahl
Vd
Real Rail Sweden AB

Claes Sörman
Teknisk chef
Eskilstuna Logistik & Etablering AB

John Asak
Projekt Manager Industrial Solutions
Bring Linehaul AS

Tomas Granmar
Chef RIKS Flyg, Tåg
PostNord Sverige AB

Torgny Nilsson
Affärsutvecklare
Trelleborgs Hamn AB

Adjungerade:

Gustaf Engstrand
Policyfrågor, EU/CER
Branschföreningen Tågoperatörerna

Tullkommittén

Kommittén driver bland annat frågor gällande det nya tullkodex-systemet och även en del av Tulldagarna Sverige.

Tullkommitténs organisation verksamhetsåret 2022/2023

Linus Magnusson, Ordförande
KGH Customs Services

Ann-Sofie Falkemar
Aditro Logistics

Bo Jarestig
Gerlachcs

Ewa Ek
DHL Global Forwarding

Peter Strömvall
Schenker

Mattias Hermansson
KGH Customs Services

Marina Friberg
DB Schenker

Marielle Klahn
Bring Cargo International

Maria Hallbäck
GEODIS Sweden AB

Marta Bednarczyk 
DSV Road AB

Edward Olausson
GEODIS Sweden AB

Kristian Resvik
PostNord Sverige AB

1. Syfte och roll

Tullkommittén skall vara den drivande kraften i Sverige vad avser utvecklingen inom tullområdet och arbeta med en korrekt kombination av medlemsnytta och utåtriktad verksamhet.

1.1 Påverka

Tullkommittén skall aktivt försöka påverka såväl Tullverkets som andra myndigheters lagstiftning samt tillämpningen av EU:s regelverk i en för medlemsföretagen positiv riktning. Detta i syfte att öka såväl svenskt näringslivs konkurrensförmåga som den egna branschens renommé.

1.2 Informera

Tullkommittén skall verka för att förbättra medlemsföretagens insikt i tullprocesser, arbeta opinionsbildande och sprida information.

1.3 Nätverka

Tullkommittén skall delta samt verka opinionsbildande i internationella, nationella och regionala forum.

1.4 Erbjuda tjänster

Tullkommittén tar emot, besvarar och driver frågor av principiell karaktär inkomna från medlemsföretagen.

2. Långsiktiga mål för verksamheten

Tullkommitténs målsättningar:

  • Påverka EU:s tullagstiftning på ett sätt som underlättar handel och ger
  • Medlemsföretagen goda affärsmöjligheter
  • En nationell tillämpning av EU:s tullagstiftning som medverkar till effektiva logistik- och tullprocesser
  • Förbättra samverkan mellan näringslivet och berörda myndigheter

3. Aktuella frågor, delmål och tidsplan 2019–2020

4. Framgångsfaktorer och samverkan

Som en följd av förändrad tullagstiftning (UCC) pågår det ett stort implementeringsarbete inom tullområdet, såväl nationellt som internationellt.

Under implementeringen ställs det krav på arbetsinsatser avseende UCC och dess följdföreskrifter. Detta ställer krav på stora resursinsatser för att bevaka och påverka från Transportindustriförbundets sida. För att uppnå uppsatta mål finns det behov av centrala resurser som bör ha till uppgift att förhandsgranska, filtrera och förbereda inkommande remisser och frågeställningar till Tullkommittén. Vidare finns fortsatt behov av delaktighet i större projektarbeten inom tullområdet.

Försvar och beredskap

Tomas Arvidsson, Ordförande
Senior Advisor
Raillog

Regioner i Transportföretagen Spedition

Region syd

Tomas Johansson, Ordförande
DHL Freight (Sweden) AB

Torgny Nilsson, Vice ordförande
Trelleborgs Hamn AB

Bo Jarestig, Sekreterare
Gerlach Sweden AB

Andreas Carlström, Kassör
Imperial Logistics AB

Christian Gerdtsson, Ledamot
DSV Road AB

Madeleine Stein, Ledamot
Begoma AB.

Region öst

Johan Westblad
Ordförande

Martin Avrin
Vice ordförande

Leif Sundberg
Sekreterare

Conny Persson
Kassör

Adam Hellström
Ledamot

Claes Sörman
Ledamot

Region väst

Luigi Johannesson, Ordförande
Göteborgs Lastbilcentral Ek. För. Glc

Tony Ekwall, Vice ordförande
Schenker Åkeri AB

Stefan Fransson, Ledamot
KGH Customs Services AB

Elisabeth Heino, Ledamot
GreenCarrier Freight Services Sweden AB

Dan Röding, Ledamot
Stena Line Scandinavia AB

Håkan Sabel, Suppleant
DHL Freight (Sweden) AB

Magnus Sjödell, Suppleant
DSV Road AB

Carl-Johan Westas, Ledamot
Dachser Sweden AB

Pär Johansson, Suppleant

Sara Wimmersjö, Suppleant

Sören Skive, Suppleant

Valberedning

Jerry Holm

Anders Gren