Branschfrågor

Transportindustriförbundet bevakar, informerar om och påverkar löpande olika branschfrågor genom samverkan i och med olika organ nationellt och internationellt. Exempel på såna organ är Transportstyrelsen, Trafikverket, Clekat och Fiata. Några exempel på aktuella frågor är: mobility package, Kör- och vilotider, chaufförsbristen, fit for 55 och den nya infrastrukturplanen

Läs mer på Clecats hemsida

Läs mer på Fiatas hemsida

Transportindustriförbundet engagerar sig aktivt i cabotagefrågan.

Förbundets officiella inställning i policyfrågan är att idén med utökade cabotagetransporter och en ytterligare liberalisering av transportmarkanden är förenlig med grundtanken bakom EU - en gemensam marknad för varor och tjänster. Vi publicerar löpande information och utbildningar kring cabotagefrågan.

Leveransvillkor vid internationella köp av varor

Transportindustriförbundet arbetar med att informera sina medlemsföretag om leveransvillkoren i Incoterms / Combiterms samt kostnadsfördelningen mellan köpare och säljare i särtrycket till Combiterms. Förbundet erbjuder även medlemsföretag kostnadsfria informationsträffar om just dessa leveransvillkor Utöver detta publicerar Transportföretagen Spedition information och uppdatering om de olika leveransvillkorens bruk och eventuella rekommendationer därtill. 

Klicka här för att läsa mer om den senaste versionen av Combiterms

Trafikverkets nationella plan

Transportindustriförbundet deltar löpande i att svara på remisser för Trafikverkets nationella plan. Och nästa remiss kommer att vara den nationella planen för 2022 - 2031. Vi kommer att publicera våra remissvar här.

Ta del av Trafikverkets Nationella plan för Transportsystemet 2010 - 2021.