Transportindustriförbundet

Transportindustriförbundet är en ren bransch- och intresseorganisation som bevakar och påverkar förutsättningarna för branschen i medlemmarnas intressen. Vi skapar även plattformar för nätverkande och kompetensdelning inom branschen. Vi tar tillvara det internationella och multimodala perspektivet för transportnäringen.

I dag har vi cirka 90 anslutna företag med 33 100 anställda inom godstransportområdet: väg-, järnvägs-, flyg- och sjötransporter, hamnar och terminaler, spedition, lagring och andra logistiktjänster.

Håkan Nilsson

Branschchef Transportindustriförbundet