Om förbundet

Transportindustriförbundet ingår i Transportföretagen, en samarbetsorganisation inom Svenskt Näringsliv som består av arbetsgivar- och/eller branschförbund inom transportnäringen.

Transportindustriförbundet är idag verksamt inom tre geografiska regioner: en region Öst i Stockholm, en region Väst i Göteborg och en region Syd i Malmö. Här sker de flesta av de nätverksaktiviteter som arrangeras i förbundets regi.

Bevakning av och kompetensdelning inom specifika, för branschen viktiga, ämnesområden sker i våra specialistkommittéer, för närvarande Väg, Järnväg, Tull, Miljö, Försvar och Lastsäkring, där förbundet tillsammans med medlemsrepresentanter gemensamt bevakar, påverkar och tolkar.

Med Transportindustriförbundet avses såväl Transportindustriförbundet som servicebolaget Sveriges Transportindustriförbunds Service AB. 

Om Förbundet:

Transportindustriförbundet verkar för medlemsföretagens intressen genom långsiktig påverkan som rör alla förbundets medlemmar avseende närings- och branschpolitiska frågor.

Om Servicebolaget:

Genom Sveriges Transportindustriförbunds Service AB, som finansieras genom serviceavgiften, erbjuds medlemmarna service genom exempelvis rådgivning, informationsmöten, utbildningar och informationsmaterial.

Håkan Nilsson

Branschchef Transportindustriförbundet