Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Om förbundet

Transportindustriförbundet ingår i Transportföretagen, en samarbetsorganisation inom Svenskt Näringsliv som består av arbetsgivar- och/eller branschförbund inom transportnäringen.

Transportindustriförbundet är idag verksamt främst inom tre Regioner: En region Öst i Stockholm, en region Väst i Göteborg samt en region Syd i Malmö. Tillsammans med Transportföretagen finns vi dock representerade vid nio regionkontor, från Umeå i norr till Malmö i söder.

Med Transportindustriförbundet avses såväl Transportindustriförbundet som servicebolaget Sveriges Transportindustriförbunds Service AB. 

Om Förbundet:

Transportindustriförbundet verkar för medlemsföretagens intressen genom långsiktig påverkan som rör alla förbundets medlemmar avseende närings- och branschpolitiska frågor.

Om Servicebolaget:

Genom Sveriges Transportindustriförbunds Service AB, som finansieras genom serviceavgiften, erbjuds medlemmarna service genom exempelvis rådgivning, informationsmöten, utbildningar och informationsmaterial.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.