Massiva investeringar i infrastruktur i USA

President Joe Biden lanserade 2021 ett gigantiskt paket kallat Bipartisan Infrastructure Law. 1200 miljarder US dollar ska investeras i infrastrukturen. I svenska kronor är det så mycket pengar att det nästan svindlar.

Det är inte endast Sverige som dåliga vägar har. En bedömning från American Society of Civil Engineers(ASCE) visar att över 43 procent av USA:s vägnät är dåligt eller mycket dåligt skick. Många broar och vägar är i akut behov av renovering. Precis som i Sverige är många vägar i USA gamla. Vägnätet i USA byggdes i stora delar ut under 1960-talet. Sedan dess har USA:s befolkning mer än fördubblats.

ASCE betygsatte 2021 kvaliteten på landets infrastruktur. På en skala A-F fick amerikansk infrastruktur betyget, vissa delstater fick betyget D. Drygt hälften av USA.s broar är över 50 år gamla. Av dessa broar är minst 200 000 i behov av reparation, varav nästan 10 procent är i akut behov av renovering. I utvärderingen från 2021 bedömde ASCE att USA har ett kapitalbehov på minst 786 miljarder USD för upprustning av vägar och broar. Utöver detta finns det ett omfattande behov av att investera i ny infrastruktur såsom järnvägar och digital infrastruktur bedömde ASCE.

Den amerikanska administrationen lanserade i slutet av 2021 Bipartisan Infrastructure Law, BIL. 1200 miljarder USD ska investeras i infrastrukturprojekt inom transport, energi och klimat. Det är så mycket pengar så att man måste tänka efter. Mer än 120 000 miljarder svenska kronor. Smaka på den.

Efter att BIL lanserades, fick stöd av både Demokraterna och Republikanerna, har andelen infrastrukturinvesteringar ökat med 1,6 procent, den största ökningen sedan 1979.

I oktober 2023 hade cirka 125 miljoner dollar investerats i 30 000 projekt för underhåll och utbyggnad av motorvägar. Utöver detta har cirka 3000 projekt för underhåll och ersättning av broar finansierats. På delstatsnivå har nästan 10 miljarder US dollar utbetalats till 10 000 nya projekt för broar och vägar.

I Sverige har nyligen Trafikverket presenterat sitt inriktningsunderlag för kommande nationell plan för transportinfrastrukturen i Sverige. 959 miljarder kronor ska investeras i infrastruktur den kommande planperioden.