Mer än var tionde väg är i dåligt skick

Mer än var tionde statlig väg är i mycket dåligt skick. Det visar en rapport som Transportföretagen presenterade i början av året.

Rapporten fick stort genomslag i media och i den politiska debatten. Över 200 pressklipp, ett tiotal så kallade ledarstick och flera interpellationsdebatter i riksdagen. Det är kanske inte så konstigt. Det var första gången någon på ett vetenskapligt och systematiskt sätt försökte beräkna underhållsskulden idag och dess utveckling fram till år 2030.

Sverige fick siffror på underhållsskulden, närmare bestämt 19,7 miljarder kronor 2020 och om inte ytterligare medel tillförs vägnätet så ökar den till hela 42 miljarder kronor 2030.

Författaren till rapporten heter Kristin Eklöf och hon har doktorerat i hur man beräknar och modellerar underhållskostnader på väg och har flerårig bakgrund på Trafikverket. Hennes analys visar att 12,7 procent av de statligt, belagda vägarna är i mycket dåligt skick. I vissa län är läget betydligt värre. I Gävleborgs län är till exempel nästan en fjärdedel av de statliga vägarna i mycket dåligt skick. Mycket dåligt skick betyder att de överstiger Trafikverkets underhållsstandard och är i stort behov av underhåll.

Kristin Eklöfs analys visar också att regeringens satsningar på vägunderhåll är långt ifrån tillräckliga. Vill vi stoppa skulden från att fortsätta växa behövs det 2 miljarder extra varje år till vägbeläggning. Önskar vi dessutom börja amortera och göra oss mer eller mindre skuldfria till år 2030 krävs det 4 miljarder extra varje år.

– Så länge resurserna till vägunderhåll understiger behovet kommer Trafikverket tvingas prioritera vägar med mycket trafik och de stora sammanhängande stråken. Gapet mellan stad och land kommer att växa. Vi får ett allt mer polariserat vägnät, kommenterade Tina Thorsell, samhällspolitisk chef på Transportföretagen, rapporten i samband med att den presenterades.

Fakta om rapporten

För att kunna genomföra en systematisk analys av vägarnas tillstånd har rapportförfattaren Kristin Eklöf, fil dr i dataanalys, tagit fram ett sammanvägt tillståndsindex mellan 0 och 100 som baseras på vägarnas ojämnheter i längsled(IRI), deras ojämnhet i tvärled(spårdjup) och deras livslängd(den förväntade tiden mellan två underhållsåtgärder). Vägar med ett sammanvägt index på under 20 är enkelt uttryckt vägar som överstiger Trafikverkets underhållsstandard, eller som passerat sin förväntade livslängd, och klassificeras i studien som vägar i mycket dåligt skick.

Rapporten kan laddas ner här