De kräver tre filer på E6:an genom Skåne

Trafiken på E6 genom Skåne har i det närmaste fördubblats och fortsätter att öka för varje år. Men ytan som bilarna kör på är oförändrad. Sydsvenska Handelskammaren vill se en tredje fil i vardera riktning.

Text: Anders Josephsson

”Trafikolycka på E6 i Skåne”, ”Trafikolycka på E6 – vägen stängdes av”, ”Trafikolycka på E6 – flera bilar inblandade”, ”E6 avstängd utanför Landskrona efter trafikolycka”.

Det räcker med en snabb sökning på Google för att förstå situationen på E6 genom Skåne. Olyckorna ökar som följd av den ökade trafiken. E6:an genom Skåne utgör en trafikintensiv del av svenskt motorvägsnät och är en pulsåder för godstransporterna. Och som Sydsvenska handelskammaren uttrycker det – en väg som fungerar som arbetsförmedling.

–       E6:an blir som en arbetsförmedling, den skapar matchning, matchar arbetskraft. Säg att du är en sjuksköterska med specialistutbildning som bor i Helsingborg. Om E6:an inte har kapacitetsproblem kan du söka jobb i Lund och Malmö, eller kanske på specialistkliniken i Lomma. När tusentals och åter tusentals människor kan göra det där lilla tricket, då ökar effektiviteten vilket leder till ökad tillväxt, säger Per Tryding, vice vd på Sydsvenska handelskammaren.

Trafiken på E6 har under de senaste 15 åren nästan fördubblats på delar av sträckan och trafikflödena uppgår idag till uppemot 50 000 fordon per dygn. Sydsvenska handelskammaren har sedan länge efterfrågat att kapaciteten på E6 genom Skåne ökas genom en tredje fil i vardera riktning. Något som har starkt stöd bland skåningarna visar en opinionsundersökning som Sydsvenska handelskammaren lät genomföra 2018. 6 av 10 skåningar vill se fler filer på E6.

–       Det fanns en majoritet i alla politiska partier för en kapacitetsutbyggnad, förutom hos V och Mp, men även bland dessa väljare var det ganska många som ville se tre filer på E6, 34 respektive 27 procent.

Vi tycker att det är ganska uppenbart att det behövs en tredje fil. Företag misslyckas med rekryteringar i området

Men Trafikverket lyssnar inte. Tvärtom menar de att en tredje fil inte löser problemen.

–       Vi delar inte den synen och vi har haft ganska många samtal med dem om detta. Vi tycker att det är ganska uppenbart att det behövs en tredje fil. Företag misslyckas med rekryteringar i området. Företag som tidigare kunde locka folk från Lund till Helsingborg eller vice versa, lyckas inte lika enkelt längre. Det försämrar produktiviteten. Det är också ganska uppenbart för alla som kör på E6:an att det finns en pelare av lastbilar på vägen i rusningstrafik.

En utbyggnad av E6:an kommer också gynna busstrafiken. De får det lättare att ta sig fram och kan fungera som ett bra komplement till tågen

De åtgärder Trafikverket vidtagit och vidtar är mestadels trimningsåtgärder av olika slag och omkörningsförbud för lastbilar på delar av sträckan. Per Tryding är inte oväntat kritisk:

– Åtgärderna styrs inte av behovet. Vad det kommer att leda till är ännu mer infarkter. Lastbilar kommer att dyka upp i ännu högre grad på småvägar, kommer leta sig till nya vägar för att slippa undan köbildningarna.

–       En utbyggnad av E6:an kommer också gynna busstrafiken, lägger Per Tryding till. De får det lättare att ta sig fram och kan fungera som ett bra komplement till tågen.

Per Tryding är noga med att poängtera att tågen och E6:an lever sida vid sida, både behövs.

E6:an har två viktiga funktioner, båda lika viktiga.

–       Den ena är att den skapar förutsättningar för en gemensam arbetsmarknadsregion, det ökar produktiviteten, det vill säga BNP växer. Den andra funktionen är att den helt enkelt flyttar varor. Dels inom Skåne givetvis, men väldigt mycket av godset ska någon annanstans. Båda typer av trafik har ökat väldigt kraftigt och ska samsas på samma yta vilket skapar nästan dagliga trängselproblem.

Sydsvenska handelskammaren får stöd för en tredje fil av trafikpolisen Fredrik Adler. I en intervju med Helsingborgs Dagblad, HD, säger Fredrik Adler att en utbyggnad av E6 skulle vara positivt.

–       Det löser inte intensiteten, men däremot får den tyngsta trafiken en tredje fil till höger som de kan bruka, säger han till HD.

HD har också i en annan artikel under hösten pratat med räddningstjänsten som larmar om att de ser ökat antal olyckor på E6. Per Tryding säger att det i regel inte är allvarliga olyckor som inträffar utan plåt mot plåt, tyvärr ibland med whiplashskador som följd, vilka kan vara nog så allvarliga.

Personbilisterna som HD pratar med efterfrågar en tredje fil, trötta på ständiga störningar.

Stora delar av dygnet är E6:an som en form av rörlig parkeringsplats

– Vi ser att när en olycka inträffar på E6:an stängs allt oftare hela vägen ner, säger Per Tryding och tillägger att det sannolikt finns två skäl till det.

– Det ena är att trafikanter uppträder otrevligt och hotfullt mot räddningstjänst och annan personal på olycksplatserna. Den andra orsaken är helt enkelt att det är för många bilar, man tvingas stänga av.

–       Stora delar av dygnet är E6:an som en form av rörlig parkeringsplats.

En kapacitetsutbyggnad av E6 genom Skåne är inte bara positivt för Skåne utan för hela Sverige poängterar Sydsvenska handelskammaren. 

Vad blir konsekvenserna om det inte tas ett helhetsgrepp på E6?

–       Svensk export och utrikeshandel påverkas negativt. En tredjedel av allt gods går genom Skåne och en stor del av det går på E6:an. Den andra konsekvensen är att det riskerar att slå sönder en fungerande arbetsmarknadsregion.