Fördelar med kollektivavtal

I kollektivavtalen finns arbetstidsregleringar, sjuklön, föräldrapenning, pensionsförsäkringar och allt annat färdigförhandlat, paketerat och klart mellan arbetsmarknadens parter: fackföreningarna och arbetsgivarorganisationerna.

Våra kollektivavtal är ett rationellt och kostnadseffektivt sätt att hantera alla de personalfrågor och utmaningar man kan ställas inför som arbetsgivare i vår bransch. När det finns kollektivavtal på arbetsplatsen vet alla vad som gäller och det blir mer tid för både dig och din personal att fokusera på verksamheten.

Det blir även allt vanligare att kunder och andra aktörer kräver att deras affärspartners har kollektivavtal för att göra affärer.

Våra kollektivavtal är särskilt anpassade för transportbranschen och ger er bättre förutsättningar för att anpassa villkoren till företagets behov än vad som går att förhandla fram på egen hand.

Kolletivavtal gör det helt enkelt lite lättare att vara företagare.