Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Svenska Flygbranschen

Ett medlemskap ger stora fördelar för dig som arbetsgivare. Förutom expertstöd i bland annat arbetsrätt, tvisteförhandlingar och arbetsmiljöfrågor innebär ett medlemskap även hjälp vid arbetsrättsliga processer. I ett medlemskap ingår:

Vidare agerar vi genom Transportföretagen för förbättrade förutsättningar för hela transportnäringen och som medlem i Svenskt Näringsliv bidrar vi frågor som rör företagsklimat och fritt företagande.

Som medlem får du bland annat:

  • Fri rådgivning i arbetsrätt och kollektivavtalsfrågor från våra erfarna arbetsrättsjurister och förhandlare
  • Kostnadseffektiva pensions- och försäkringslösningar
  • Förhandlingshjälp av våra förhandlare och arbetsrättsjurister
  • Hjälp med tolkning av kollektivavtalen
  • Biträde i tingsrätt och arbetsdomstol i tvister som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare
  • Rådgivning i arbetsmiljöfrågor
  • Ett stort kursutbud inom t ex praktisk arbetsrätt, arbetsmiljö, förhandlingsteknik och löneadministration
  • Uppdaterad information om förändringar inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt via bla hemsidan, nyhetsbrev och företagsbesök

Om ditt företag nu har ett hängavtal (ett kollektivavtal tecknat direkt med facklig organisation) så kommer ett medlemskap innebära en sänkt avgift till FORA och/eller Collectum.

Som medlem bidrar du också till vårt arbete med att påverka vår branschs förutsättningar. Vi agerar remissinstans vid utredningar och påverkar beslutsfattare och debatten om flyget

Inte medlem ännu? Kontakta oss

För oss på Transportföretagen är det viktigt att du känner dig trygg i hur vi hanterar dina personuppgifter. I Transportföretagens integritetspolicy beskriver vi hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter, i enlighet med dataskyddsförodningen (GDPR). 

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.