Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Svenska Flygbranschen

Ett medlemskap betalar sig snabbt. Förutom expertstöd i bland annat arbetsrätt, kollektivavtalsförhandlingar och arbetsmiljöfrågor innebär ett medlemskap hjälp vid vissa arbetsrättsliga processer. Vidare får du som redan idag har ett så kallat hängavtal sänkt avgift till FORA.

Som medlem bidrar du också till vårt arbete med att påverka vår branschs förutsättningar. Vi agerar remissinstans vid utredningar och påverkar beslutsfattare och debatten om flyget.

Vidare agerar vi genom Transportföretagen för förbättrade förutsättningar för hela transportnäringen och som medlem i Svenskt Näringsliv bidrar vi frågor som rör företagsklimat och fritt företagande.

Som medlem får du bland annat:

  • Rådgivning i arbetsrätt och kollektivavtalsfrågor från våra kunniga arbetsrättsjurister och förhandlare
  • Ständigt uppdaterad information om förändringar i t ex arbetsmiljörätt och arbetsrätt via hemsida, mail och företagsbesök
  • Förhandlingshjälp i förhandlingar med fackföreningar mfl.
  • Hjälp med lag- och avtalstolkning inom arbetsrättsområdet
  • Biträde i tingsrätt och arbetsdomstol i tvister som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare
  • Rådgivning i arbetsmiljöfrågor
  • Ett stort kursutbud inom bl a arbetsrätt

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.