Sveriges Bussföretag

Ett medlemskap ger stora fördelar för dig som arbetsgivare. Förutom expertstöd i bland annat arbetsrätt, tvisteförhandlingar och arbetsmiljöfrågor innebär ett medlemskap även hjälp vid arbetsrättsliga processer. I ett medlemskap ingår bland annat:

 • Fri rådgivning i arbetsrätt och kollektivavtalsfrågor från våra erfarna arbetsrättsjurister och förhandlare
 • Kostnadseffektiva pensions- och försäkringslösningar
 • Förhandlingshjälp av våra förhandlare och arbetsrättsjurister
 • Hjälp med tolkning av kollektivavtalen
 • Biträde i tingsrätt och arbetsdomstol i tvister som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare
 • Rådgivning i arbetsmiljöfrågor
 • Tillgång till Arbetsgivarguiden
 • Ett stort kursutbud inom t ex praktisk arbetsrätt, arbetsmiljö, förhandlingsteknik och löneadministration
 • Uppdaterad information om förändringar inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt via bla hemsidan, nyhetsbrev och företagsbesök
 • Rådgivning i kör- och vilotider 
 • Medlemsrabatt vid användning av Behörighetskontroll Yrkestrafik, BKY 
 • Bevakning av bussbranschens intressen hos myndigheter, riksdag, regering och EU-organ, bland annat branschens affärsmässiga villkor, bussars mått och specifikationer, etableringskriterier och yrkeskompetens
 • Information om vad som händer: medlemmar får bland annat vårt digitala nyhetsbrev Buss-info en gång per vecka
 • Tillgång till branschens samlade kunskap i viktiga frågor såsom lagar och bestämmelser om yrkestrafik, upphandlingsprinciper med mera vid upphandling av linjetrafik, skolskjutsar och färdtjänst, miljöfrågor, statistik, teknik, utlands- och turisttrafik med mera 
 • Medlemskap i förbundets regionala avdelningar, som bedriver påverkansarbete och genomför aktiviteter i respektive region
 • Rabatterade priser på juridisk rådgivning inom affärsjuridik och offentlig upphandling samt en rad andra tjänster knutna till juridik, avtal och affärsprocesser
 • Hjälp med momsåterhämtning i utlandet genom våra samarbetspartners 
 • Tillgång till allmänna villkor för paketresor 
 • Tillgång till förbundets unika databas "Bussregler land för land" där vi samlat information om vad som gäller för att köra buss i Europa. Innehåller bland annat information om dokument, vägavgifter, moms, minimilöner, miljözoner med mera 

Är du leverantör eller partner till bussbranschen? Då kan du istället bli bussbranschintressent. 

Läs mer om hur du blir branschintressent och vad som ingår

Inte medlem ännu? Kontakta oss