Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Sveriges Bussföretag

Vi ska långsiktigt stärka medlemsföretagens intressen, verka för att utveckla branschen i en sund och positiv riktning, samt öka förståelsen för branschens betydelse i samhället. Här kan du läsa mer och även hitta information om hur du blir branschintressent, samt läsa mer om våra medlemsförmåner

Som medlem i Sveriges Bussföretag får du bland annat:

 • Rådgivning i arbetsrätt och kollektivavtalsfrågor från några av Sveriges bästa arbetsrättsjurister
 • Ständigt uppdaterad information om förändringar i till exempel arbetsrätt och arbetsmiljörätt via bland annat hemsidan
  Förhandlingshjälp av våra regionala och centrala förhandlare
 • Hjälp med avtalstolkning
 • Rättshjälp i tingsrätt och arbetsdomstol i tvister som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare
 • Rådgivning i miljö- och arbetsmiljöfrågor
 • Ett stort kursutbud inom t ex arbetsrätt, arbetsmiljö, förhandingsteknik och löneadministration
 • Rabatt på Avtalsförsäkringar
 • Bevakning av bussbranschens intressen hos myndigheter, riksdag, regering och EU-organ, bland annat branschens affärsmässiga villkor, bussars mått och specifikationer, etableringskriterier och yrkeskompetens.
  Information om vad som händer: Medlemmar får bland annat vårt digitala nyhetsbrev en gång per vecka.
 • Tillgång till branschens samlade kunskap i viktiga frågor såsom lagar och bestämmelser om yrkestrafik, upphandlingsprinciper mm vid upphandling av linjetrafik, skolskjutsar och färdtjänst, miljöfrågor, statistik och teknik, utlands- och turisttrafik, och andra dokument för utlandstrafik.
 • Rabatterade priser på juridisk rådgivning inom affärsjuridik och offentlig upphandling samt en rad andra tjänster knutna till juridik, avtal och affärsprocesser.
 • Hjälp med momsåterhämtning i utlandet. Sveriges Bussföretag har avtal med de båda danska företagen FDE och Bakob kring momsåterhämtning för medlemsföretag. Mer information finner ni på respektive hemsida.
 • Tillgång till förbundets unika databas Utlandstrafik, där vi samlat information om vad som gäller för att köra buss i EUs medlemsstater. Vikter och längder för vägar och broar, dokumentationskrav, parkeringsinformation och momsregler till exempel. Databasen uppdateras kontinuerligt och är en ovärderlig hjälp för dig som kör turist- och beställningstrafik med buss i Europa. 

Läs mer om medlemsförmåner

Hitta mer information om hur du blir branschintressent

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.