Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Sveriges Hamnar

Ett medlemskap betalar sig snabbt. Förutom expertstöd i bland annat arbetsrätt, kollektivavtalsförhandlingar och arbetsmiljöfrågor innebär ett medlemskap hjälp vid arbetsrättsliga processer. Vidare har du som redan idag har ett s.k. hängavtal rabatter på FORA-avgiften som är större än medlemsavgiften. Medlemsavgiften är dessutom fullt ut avdragsgill.

Som medlem bidrar du också till vårt arbete med att påverka förutsättningarna för hamnverksamhet. Vi agerar remissinstans vid utredningar och påverkar beslutsfattare och debatten om hamnnäringen.

Vidare agerar vi genom Transportföretagen för förbättrade förutsättningar för hela transportnäringen och som medlem i Svenskt Näringsliv bidrar vi frågor som rör företagsklimat och fritt företagande.

Som medlem får du bland annat:

  • Rådgivning i arbetsrätt och kollektivavtalsfrågor från några av Sveriges bästa arbetsrättsjurister
  • Ständigt uppdaterad information om förändringar i t ex arbetsmiljörätt och arbetsrätt via bl a hemsida
  • Förhandlingshjälp av våra regionala förhandlare
  • Hjälp med lag- och avtalstolkning
  • Biträde i tingsrätt och arbetsdomstol i tvister som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare
  • Rådgivning i arbetsmiljöfrågor
  • Ett stort kursutbud inom t ex arbetsmiljö, arbetsrätt och löneadministration
  • Avtalsförsäkringar

Kontakta mig

För oss på Transportföretagen är det viktigt att du känner dig trygg i hur vi hanterar dina personuppgifter. I Transportföretagens integritetspolicy beskriver vi hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter, i enlighet med dataskyddsförodningen (GDPR). 

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.