Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Sjöfartens Arbetsgivareförbund

En av våra huvuduppgifter är att träffa kollektivavtal om löner och allmänna anställningsvillkor, men vi erbjuder också medlemsföretagen hjälp och stöd i alla frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och anställda och deras fackliga organisationer.

Som medlem får du bland annat:

  • Rådgivning i arbetsrätt och kollektivavtalsfrågor från våra erfarna arbetsrättsjurister
  • Ständigt uppdaterad information om förändringar i t ex arbetsrätt och arbetsmiljöfrågor via vår telefonjour och hemsida
  • Förhandlingshjälp av våra regionala och centrala förhandlare
    Hjälp med avtalstolkning
  • Biträde i tingsrätt och arbetsdomstol i tvister som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare
  • Rådgivning i miljö- och arbetsmiljöfrågor
  • Ett stort kursutbud inom t ex arbetsrätt, arbetsmiljö, förhandlingsteknik och löneadministration
  • Rabatt på Avtalsförsäkringar

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.