Sjöfartens Arbetsgivareförbund

Ett medlemskap ger stora fördelar för dig som arbetsgivare. Förutom expertstöd i bland annat arbetsrätt, tvisteförhandlingar och arbetsmiljöfrågor innebär ett medlemskap även hjälp vid arbetsrättsliga processer. I ett medlemskap ingår:

  • Fri rådgivning i arbetsrätt och kollektivavtalsfrågor från våra erfarna arbetsrättsjurister och förhandlare
  • Kostnadseffektiva pensions- och försäkringslösningar
  • Förhandlingshjälp av våra förhandlare och arbetsrättsjurister
  • Hjälp med tolkning av kollektivavtalen
  • Biträde i tingsrätt och arbetsdomstol i tvister som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare
  • Rådgivning i arbetsmiljöfrågor
  • Ett stort kursutbud inom t ex praktisk arbetsrätt, arbetsmiljö, förhandlingsteknik och löneadministration
  • Uppdaterad information om förändringar inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt via bla hemsidan, nyhetsbrev och företagsbesök

Om ditt företag nu har ett hängavtal (ett kollektivavtal tecknat direkt med facklig organisation) så kommer ett medlemskap innebära en sänkt avgift till FORA och/eller Collectum.

  • Som medlem bidrar du också till vårt arbete med att påverka transportnäringens förutsättningar. Genom Transportföretagen agerar vi både i debatten och som remissinstans vid utredningar och som medlem i Svenskt Näringsliv påverkar vi frågor som rör företagsklimat och fritt företagande.

Inte medlem ännu? Kontakta oss