Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Biltrafikens Arbetsgivareförbund

Ett medlemskap ger stora fördelar som arbetsgivare. Förutom expertstöd i bland annat arbetsrätt, tvisteförhandlingar och arbetsmiljöfrågor innebär ett medlemskap även hjälp vid arbetsrättsliga processer.

Har ditt företag hängavtal med Transportarbetareförbundet kommer din TYA-avgift att halveras och kostnaden för vissa avtalsförsäkringar att minska om du blir medlem, vilket innebär att medlemskapet är självfinansierande för många.

Som medlem bidrar du också till vårt arbete med att påverka transportnäringens förutsättningar. Genom Transportföretagen agerar vi både i debatten och som remissinstans vid utredningar och som medlem i Svenskt Näringsliv påverkar vi frågor som rör företagsklimat och fritt företagande.

Som medlem får du bland annat:

  • Rådgivning i arbetsrätt och kollektivavtalsfrågor från våra erfarna arbetsrättsjurister
  • Ständigt uppdaterad information om förändringar i t ex arbetsrätt och arbetsmiljöfrågor via bl a hemsida
  • Förhandlingshjälp av våra regionala och centrala förhandlare
  • Hjälp med avtalstolkning
  • Biträde i tingsrätt och arbetsdomstol i tvister som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare
  • Rådgivning i miljö- och arbetsmiljöfrågor
  • Ett stort kursutbud inom t ex arbetsrätt, arbetsmiljö, förhandlingsteknik och löneadministration
  • Rabatt på Avtalsförsäkringar

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.