Biltrafikens Arbetsgivareförbund

Ett medlemskap ger stora fördelar för dig som arbetsgivare. Förutom expertstöd i bland annat arbetsrätt, tvisteförhandlingar och arbetsmiljöfrågor innebär ett medlemskap även hjälp vid arbetsrättsliga processer. I ett medlemskap ingår:

  • Fri rådgivning i arbetsrätt och kollektivavtalsfrågor från våra erfarna arbetsrättsjurister och förhandlare
  • Kostnadseffektiva pensions- och försäkringslösningar
  • Förhandlingshjälp av våra förhandlare och arbetsrättsjurister
  • Hjälp med tolkning av kollektivavtalen
  • Biträde i tingsrätt och arbetsdomstol i tvister som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare
  • Rådgivning i arbetsmiljöfrågor
  • Tillgång till Arbetsgivarguiden
  • Ett stort kursutbud inom t ex praktisk arbetsrätt, arbetsmiljö, förhandlingsteknik och löneadministration
  • Uppdaterad information om förändringar inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt via bla hemsidan, nyhetsbrev och företagsbesök

Vi organiserar bland annat arbetsgivare inom åkeri-, terminal-, transportförmedlings-, logistik-, renhållnings-, återvinnings-, trafikskole- och taxinäringen.

Har ditt företag hängavtal med Transportarbetareförbundet kommer din TYA (Transportfackens Yrkes och Arbetsmiljönämnd)-avgift att halveras och kostnaden för vissa avtalsförsäkringar att minska om du blir medlem, vilket innebär att medlemskapet i många fall är självfinansierande.

Som medlem bidrar du också till vårt arbete med att påverka transportnäringens förutsättningar. Genom Transportföretagen agerar vi både i debatten och som remissinstans vid utredningar och som medlem i Svenskt Näringsliv påverkar vi frågor som rör företagsklimat och fritt företagande.

Inte medlem ännu? Kontakta oss