Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Transportindustriförbundet

Vi företräder dominerande delar av Sveriges logistikföretag. Som medlem bidrar du i vårt arbete att påverka vår branschs förutsättningar.

Vi agerar remissinstans vid utredningar och påverkar beslutsfattare och debatten om transporter och logistik. Vidare agerar vi genom Transportföretagen för förbättrade förutsättningar för hela transportnäringen och som medlem i Svenskt Näringsliv bidrar vi med synpunkter och kommentarer i frågor som rör företagsklimat och fritt företagande.

Som medlem får du bland annat:

  • Exklusiv rätt för medlemmar med speditionsverksamhet att använda Fiata FBL och andra Fiata-dokument.
  • Tillgång till förbundets utgivning av facklitteratur och transportdokument för branschen.
  • Branschanpassade kurser och utbildningar i förbundets regi till låg kostnad.
  • Medlemserbjudande ihop med kommersiella partners bl.a. vad gäller försäkringar, elkraft m.m.
  • Det digitala nyhetsbrevet "e-Nytt om Logistik" direkt i din dator varje varannan vecka.
  • Plats i vårt on-line medlemsregister, med dina kontaktuppgifter och länkar tillgängliga för kunder etc.
  • Kvalificerad rådgivning utan kostnad genom förbundets experter i kommittéer och projektgrupper och nätverk.
  • Tillgång till juridisk rådgivning i transporträttsliga frågor.
  • Möjlighet att vara med i förbundets regionala verksamhet med aktiv och yrkesintressant verksamhet och kollegial samvaro.
  • Vara med och påverka branschens villkor nationellt och internationellt, t ex genom att delta i förbundets nätverk, projektgrupper eller kommittéer.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.