Transportindustriförbundet

Vi företräder som bransch och intresseorganisation dominerande delar av Sveriges logistikföretag. Som medlem bidrar du i vårt arbete att påverka vår branschs förutsättningar.

Vi agerar remissinstans vid utredningar och påverkar beslutsfattare och debatten om transporter och logistik. Vidare agerar vi genom Transportföretagen för förbättrade förutsättningar för hela transportnäringen och som medlem i Svenskt Näringsliv bidrar vi med synpunkter och kommentarer i frågor som rör företagsklimat och fritt företagande.

Som medlem får du bland annat:

  • Exklusiv rätt för medlemmar med speditionsverksamhet att använda Fiata FBL och andra Fiata-dokument.
  • Tillgång till förbundets utgivning av facklitteratur och transportdokument för branschen.
  • Branschanpassade kurser och utbildningar i förbundets regi till låg kostnad.
  • Det digitala nyhetsbrevet direkt i din dator varje månad
  • Tillgång till expertis och erfarenhetsutbyte genom förbundets experter i kommittéer och projektgrupper och nätverk.
  • Tillgång till juridisk expertis i transporträttsliga frågor.
  • Möjlighet att vara med i förbundets regionala verksamhet med aktiv och yrkesintressant verksamhet och kollegial samvaro.
  • Vara med och påverka branschens villkor nationellt och internationellt, t ex genom att delta i förbundets nätverk, projektgrupper eller kommittéer.

Transportindustriförbundet är en ren branschorganisation som bevakar och påverkar förutsättningarna för branschen i medlemmarnas intressen. Vi skapar även plattformar för nätverkande och kompetensdelning inom branschen.

I dag har vi cirka 90 anslutna företag med 33 100 anställda inom godstransportområdet: väg-, järnvägs-, flyg- och sjötransporter, hamnar och terminaler, spedition, lagring och andra logistiktjänster.

Inte medlem ännu? Kontakta oss

För oss på Transportföretagen är det viktigt att du känner dig trygg i hur vi hanterar dina personuppgifter. I Transportföretagens integritetspolicy beskriver vi hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter, i enlighet med dataskyddsförodningen (GDPR).