Medlemskap

Biltrafikens Arbetsgivareförbund (BA) är ett förbund inom Transportföretagen. Vi organiserar arbetsgivare inom åkeri-, terminal-, transportförmedlings-, logistik-, renhållnings-, återvinnings-, trafikskole- och taxinäringen.

Vi är din partner i arbetsgivar- och arbetsrättsfrågor. Som medlem hos oss står du aldrig ensam i en förhandling eller en arbetsrättslig tvist.

Ett medlemskap i BA ger stora fördelar som arbetsgivare. Förutom expertstöd i bland annat arbetsrätt, tvisteförhandlingar och arbetsmiljöfrågor innebär ett medlemskap även hjälp vid arbetsrättsliga processer. Har ditt företag hängavtal med Transportarbetareförbundet kommer din TYA-avgift att halveras och kostnaden för vissa avtalsförsäkringar att minska vilket innebär att BA-medlemskapet är självfinansierande för många.

"Har ditt företag hängavtal med Transport får ni rabatt på kollektivavtalade försäkringspremier. Rabatten motsvarar i de flesta fall hela vår medlemsavgift"

Som medlem i BA bidrar du också till vårt arbete med att påverka transportnäringens förutsättningar. Genom Transportföretagen agerar vi både i debatten och som remissinstans vid utredningar och som medlem i Svenskt Näringsliv påverkar vi frågor som rör företagsklimat och fritt företagande.

Ansök om medlemskap

Frågor om avtalsförsäkringar?

Kontakta oss

Har du frågor om medlemskap, inträde och utträde. Fyll  i uppgifterna nedan så kontaktar vi dig. Du kan också skicka e-post till medlem@transportforetagen.se eller ringa 08 762 71 99.

Jag önskar information om:
Fritext
För att vi ska kunna kontakta dig och berätta mer om medlemskapet behöver vi behandla dina personuppgifter. Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter den registrerade har.
Läs mer

Som medlem i BA får du bland annat:

  • Rådgivning i arbetsrätt och kollektivavtalsfrågor från våra erfarna arbetsrättsjurister

  • Ständigt uppdaterad information om förändringar i t ex arbetsrätt och arbetsmiljöfrågor via bl a hemsida

  • Förhandlingshjälp av våra regionala och centrala förhandlare

  • Hjälp med avtalstolkning

  • Biträde i tingsrätt och arbetsdomstol i tvister som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare

  • Rådgivning i miljö- och arbetsmiljöfrågor

  • Ett stort kursutbud inom t ex arbetsrätt, arbetsmiljö, förhandlingsteknik och löneadministration

  • Rabatt på Avtalsförsäkringar

Låter detta intressant - välkommen som medlem i BA!

Till toppen på sidan