Medlemskap

Biltrafikens Arbetsgivareförbund (BA) är ett förbund inom Transportföretagen. Vi organiserar arbetsgivare inom åkeri-, terminal-, transportförmedlings-, logistik-, renhållnings-, återvinnings-, trafikskole- och taxinäringen.

Vi är din partner i arbetsgivar- och arbetsrättsfrågor. Som medlem hos oss står du aldrig ensam i en förhandling eller en arbetsrättslig tvist.

Ett medlemskap i BA ger stora fördelar som arbetsgivare. Förutom expertstöd i bland annat arbetsrätt, tvisteförhandlingar och arbetsmiljöfrågor innebär ett medlemskap även hjälp vid arbetsrättsliga processer. Har ditt företag hängavtal med Transportarbetareförbundet kommer din TYA-avgift att halveras och kostnaden för vissa avtalsförsäkringar att minska vilket innebär att BA-medlemskapet är självfinansierande för många.

"Har ditt företag hängavtal med Transport får ni rabatt på kollektivavtalade försäkringspremier. Rabatten motsvarar i de flesta fall hela vår medlemsavgift"

Som medlem i BA bidrar du också till vårt arbete med att påverka transportnäringens förutsättningar. Genom Transportföretagen agerar vi både i debatten och som remissinstans vid utredningar och som medlem i Svenskt Näringsliv påverkar vi frågor som rör företagsklimat och fritt företagande.

Ansök om medlemskap

Kontakta oss

Har du frågor om medlemskap, inträde och utträde. Fyll  i uppgifterna nedan så kontaktar vi dig. Du kan också skicka e-post till medlem@transportforetagen.se eller ringa 08 762 71 99.

Jag önskar information om:
Fritext

Som medlem i BA får du bland annat:

  • Rådgivning i arbetsrätt och kollektivavtalsfrågor från våra erfarna arbetsrättsjurister

  • Ständigt uppdaterad information om förändringar i t ex arbetsrätt och arbetsmiljöfrågor via bl a hemsida

  • Förhandlingshjälp av våra regionala och centrala förhandlare

  • Hjälp med avtalstolkning

  • Biträde i tingsrätt och arbetsdomstol i tvister som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare

  • Rådgivning i miljö- och arbetsmiljöfrågor

  • Ett stort kursutbud inom t ex arbetsrätt, arbetsmiljö, förhandlingsteknik och löneadministration

  • Rabatt på Avtalsförsäkringar

Låter detta intressant - välkommen som medlem i BA!

Till toppen på sidan