Avtal 23

Välkommen till Transportföretagens avtalssida. Här kan du läsa mer om hur avtalsrörelsen går till, hitta nyheter och hålla dig uppdaterad kring våra avtalsområden. Transportföretagen omförhandlar 54 avtal under 2023 års avtalsrörelse.

Många kollektivavtal har nu träffats. Så fort respektive avtal är uppdaterat i enlighet med vad parterna kommit överens om när det gäller löner och allmänna villkor etc. läggs avtalet upp i pdf-form här nedan. Fram till dess att det finns ett uppdaterat avtal finns det gamla avtalet kvar. När avtalet är uppdaterat skickas det till tryckeriet så att företagen därefter även kan få del av de nya avtalen i tryckt version.

För att medlemsföretag snabbt ska få del av information om nya löner och andra förändringar i det eller de kollektivavtal som företagen omfattas av skickar Transportföretagen medlemsinformation till företagen i form av cirkulär. Dessa cirkulär finns även att ladda ner genom att följa den här länken.