Nyhet

Nytt Taxiföraravtal klart – landar inom märket

Nyhet

Biltrafikens Arbetsgivarförbund, ett förbund inom Transportföretagen, och Transportarbetareförbundet har i dag tecknat ett nytt Taxiföraravtal. Det nya avtalet landar­ inom ramen för märket och är på en avtalsperiod om 26 månader.

Det nya avtalet innebär att det strejkvarsel som hade brutit ut på måndag den fjärde september nu är avblåst.

- Genom konstruktiva förhandlingar har vi kunnat trygga att taxitjänsterna inte drabbas av strejk. En sådan strejk hade slagit hårt mot de grupper som är beroende av färdtjänst, skolskjuts eller sjukresor, vilket hade varit djupt olyckligt. Nu får vi tid att arbeta med vår motpart om hur kollektivavtalet kan utvecklas under avtalsperioden utan ett överhängande hot om strejk, säger Annika Nordin, förhandlingschef på Biltrafikens Arbetsgivarförbund.

Avtalsperioden för det nya kollektivavtalet har förlängts från 24 månader till 26 månader och den sammanlagda lönehöjningen på avtalet uppgår till 4,44 procent 2023 och 3,58 procent 2024. Det är inom det så kallade ”märket” då det sammantaget beräknade avtalsvärdet för avtalsperioden håller sig inom ramen på 7,4 procent på 24 månader.

- Avtalet innebär att våra medlemsföretag får arbetsfred och stabila förutsättningar. Med det nya kollektivavtalet vet alla vad som gäller och kan fokusera på verksamheten. Samtidigt innebär avtalet utmaningar för många företag som redan kämpar med höga omkostnader, säger Annika Nordin.