Nyhet

Sveriges Hamnar säger upp Andrahandsavtalet med Hamnarbetarförbundet

Nyhet

Efter att Transportarbetareförbundets förstahandsavtal tecknades för två veckor sedan har samtal pågått mellan Sveriges Hamnar och Hamnarbetarförbundet. Trots att arbetsgivarna har föreslagit ett balanserat avtal i linje med märket och som LO-kollektivet har godkänt, så har Hamnarbetarförbundet tackat nej till det föreslagna avtalet.

– Det vi kan erbjuda är ett likalydande avtal och det blir ett så kallat andrahandsavtal. Detta är inget dramatiskt, utan ett naturligt nästa steg i förhandlingsprocessen givet det läge vi har, säger Johan Grauers, förhandlingschef på Sveriges Hamnar.

Orsaken är att det inte går att ha två oliklydande avtal på samma arbetsplatser för samma yrkesgrupper, det vill säga ett för Transportarbetareförbundet och ett annat med Hamnarbetarförbundet.

– Vi har ett nytt förstahandsavtal med Transportarbetareförbundet på plats och det följer ju märket för två år framåt, säger Johan Grauers.

Hur ser processen ut framåt?

Avtalet sades upp den 11 maj och slutar att gälla den 18 maj. Trots att Hamnarbetarförbundet inte har ett eget avtal omfattas deras medlemmar precis som tidigare av kollektivavtal, nämligen Transportarbetareförbundets Hamn- och stuveriavtal.

– Alla villkor för alla hamnarbetare i Sverige styrs av Hamn- och stuveriavtalet och det är redan klart. Uppsägningen påverkar varken verksamheten eller villkoren för de anställda ute i hamnarna.

Enligt Johan Grauers håller Sveriges Hamnar dörrarna öppna för fortsatta samtal.
–Möjligheten finns förstås kvar för Hamnarbetarförbundet att teckna ett andrahandsavtal, i likhet med hur vi har gjort två gånger tidigare.