Nyhet

Konfliktvarsel om Taxiavtalet

Nyhet

Den 15 augusti tog Biltrafikens Arbetsgivareförbund (BA), ett förbund inom Transportföretagen, emot ett varsel från Svenska Transportarbetareförbundet. Varslet rör nyanställnings- och inhyrningsblockad för samtliga företag anslutna till Biltrafikens Arbetsgivareförbund inom Taxiavtalets tillämpningsområde.

Det är olyckligt att Svenska Transportarbetareförbundet går ut med ett varsel. Taxibranschen drabbades hårt av pandemin och befinner sig nu i en återhämtningsfas, denna riskerar nu att avstanna menar Biltrafikens Arbetsgivareförbund.

- Taxinäringen drabbades hårt av pandemin och det här varslet riskerar att försvåra branschens återhämtning. I förlängningen kan varslet leda till färre jobb och högre priser för taxitjänster, säger Annika Nordin, förhandlingschef på Biltrafikens Arbetsgivarförbund.

Nu har medlare från Medlingsinstitutet utsetts för att leda de fortsatta förhandlingarna. De tre medlarna är Robert Schön, Ronny Wenngren samt Gerald Lindberg. 

- Vi har det så kallade Märket att gemensamt utgå ifrån som tar ansvar för den svenska arbetsmarknaden och dess konkurrenskraft. Vi har stor respekt för Medlingsinstitutets uppdrag och välkomnar möjligheten att hitta en väg framåt som värnar den svenska modellen, säger Annika Nordin.

Varslet omfattar Svenska Transportarbetareförbundets medlemmar och innebär blockad mot nyanställning, inhyrning, övertids - och mertidsarbete. Åtgärderna riktas mot samtliga medlemmar i Biltrafikens Arbetsgivarförbund med start fredagen den 25 augusti 2023 kl. 04.00. I andra steget varslar Transportarbetarförbundet om strejk på vissa uttagna medlemsföretag. Det träder i kraft måndagen den 4 september klockan 04:00.