Många goda skäl att bli medlem.

Här är några av de fördelar som ett medlemskap för med sig.

Hjälp genom arbetsrättens alla steg

Som medlem får du och ditt företag stöd i de arbetsrättsliga frågor som kan uppkomma på din arbetsplats. Det innebär att ni istället kan fokusera på er kärnverksamhet.

Du är med där förutsättningarna sätts

Som medlem får ni ett kollektivavtal och är med i det sammanhang där kollektivavtalen utformas, så att era synpunkter kan vara med och påverka branschens förutsättningar.

Ett gediget branscharbete

Vi arbetar målmedvetet för att stärka de politiska förutsättningar som våra medlemsföretag verkar under, oavsett om det gäller lagar, skatter, att stärka kompetensförsörjningen eller EU-frågor.

Ett större sammanhang

Transportföretagen är en medlemsorganisation inom Svenskt Näringsliv. Det ger oss en stark påverkanskraft och innebär bland annat att du får en ökad trygghet vid fackliga stridsåtgärder.

Ett medlemskap anpassat för din bransch

Transportföretagen består av sju olika förbund. Här kan du läsa mer om de branschspecifika fördelarna med ett medlemskap.

Var med där förutsättningarna sätts.

Som medlem i något av våra sju förbund ger vi dig allt du behöver för att kunna vara den bästa arbetsgivaren för dina medarbetare - allt från arbetsrättslig rådgivning till att driva branschspecifika frågor.

Beräknar medlemsavgiften, vänligen vänta...

Räkna ut din medlemsavgift

Fyll i alla uppgifter i formuläret så räknas din medlemsavgift ut automatiskt.

Har du frågor om medlemsavgiften eller medlemskapet är du välkommen att kontakta vår medlemsrekrytering.

0

Anslutna medlemsföretag

Våra medlemsföretag representerar allt från små familjeägda företag till stora börsnoterade företag inom transportnäringen.

0

Anställda

Våra medlemsföretag har sammanlagt 200 000 anställda som arbetar inom transportnäringen.

0

Förbund

I Transportföretagen ingår sju olika förbund: Biltrafikens-, Motorbranschens- och Sjöfartens Arbetsgivareförbund, Svenska Flygbranschen, Sveriges Bussföretag, Sveriges Hamnar samt Transportindustriförbundet.

Kontakta oss