Rapporter från Sveriges Bussföretag

Drygt 50 procent av den svenska kollektivtrafiken bedrivs med buss och omsätter omkring 23 miljarder kronor per år. På de svenska vägarna rullar cirka 14 000 bussar i yrkesmässig trafik. Branschen brukar delas upp i tre segment: upphandlad linjetrafik och skolskjuts, turist- och beställningstrafik samt kommersiell linjetrafik. I den upphandlade linjetrafiken domineras branschen av några få större företag som står för en majoritet av bussar och anställda. I övrigt består branschen av ett stort antal mindre företag, ofta familjeägda. De flesta har färre än tio bussar.

Kompetensförsörjning

Transportföretagen där Sveriges Bussföretag är ett av förbunden, har listat några punkter som tips och råd på aktiviteter och insatser när man ska arbeta aktivt med rekrytering till sitt företag och till branschen. Punkterna är viktiga att engagera sig i både lokalt och regionalt. Anledningen är att det kan säkra kompetensbehovet i regionen, sprida kunskap och ändra fördomar samt attityder om branschen.

Klicka här för att hämta hela rapporten

Läs även:

Tempen på bussbranschen – Riksrapport 2023