Våra kommittéer och regioner

Transportindustriförbundet arbetar inom ämnesspecifika kommittéer och arbetsgrupper. Vid behov organiseras dessutom speciella projektgrupper.

Förbundet arbetar även regionalt genom våra regionsstyrelser med regionala intressenter och frågor.

Här hittar du grundläggande information. Vill du veta mer om våra kommittéer, regioner och arbetsgrupper rekommenderar vi att ni tar kontakt branschchef.

Vägkommittén

Vägkommittén samlar kompetens gällande de näringspolitiska frågorna med inriktning väg, såväl svenska som europeiska frågor.

Vägkommitténs organisation verksamhetsåret 2022/2023

Thomas Johansson, ordförande
DHL Freight (Sweden) AB

Stefan Bengtsson, vice ordförande 
DSV Road AB

Ulf Söderberg
Schenker AB

Jens Sörensen
Frode Laursen AB

Mats Larsson
PostNord

Målsättning

Ska följa utvecklingen av nationella och internationella landsvägstransporter och påverka lagstiftare såväl på nationell som på EU-nivå i relevanta frågor samt hålla branschen informerad

Frågor under 2023

 • Bredda representationen i branschen genom fler deltagare i kommittén.
 • Bidra till ökat fokus på Transportsäkerhet (säkra uppställningsplatser, trafik, kriminalitet).
 • Påverka och informera om ”Mobility Package 1”, Vägpaketet (Cabotage, Kör- och vilotidsregler, Beställaransvar Utstationeringsdirektivet, Kombidirektivet, Smarta färdskrivare).
 • Följa och informera om utvecklingen av autonoma fordon och elektrifiering.
 • Verka för intermodalitet bland annat genom förbättrad terminaleffektivitet.
 • Verka för ökad transporteffektivitet genom bland annat längre och tyngre fordon.
 • Bidra till framtagande av nytt direktiv för kombinerande transporter.
 • Följa och informera om införlivande av MP1 i olika länder.
 • Aktivt deltagande i CLECAT och IRU.
 • Sätta fokus på vägunderhåll och elinfrastruktur.
 • Sätta fokus på chaufförs- och kapacitetsbrist.

Miljökommittén

Kommittén ska vara näringslivets ”bollplank” för de nya miljöpolitiska frågorna i transportbranschen.

Transportindustriförbundet Miljökommitté verksamhetsåret 2022/2023.

Cathrine Löfquist, Ordförande
Hållbarhetschef
Bring Sverige

Hanna Haglund
Miljöspecialist
DSV Road AB

Annika Öhrstrand
QEHS Specialist, Scandinavia
GEODIS Sweden AB

Inger Uhrdin, vice ordförande
Head of Cross Divisional Services incl Sustainability
Schenker

Henrik Boding
Miljöspecialist
PostNord

Lina Holmgren
Hållbarhetsstrateg
Green Cargo AB

Luigi Johannesson
GLC

Hanna Melander
Manager Quality and Environment
DB Schenker

Helene Lundström
Quality and Environment Coordinator
GreenCarrier

Ylva Öhrnell
Director Sustainability and Business Process Management
DHL

Målsättning

Att tillsammans bidra till en hållbar omställning av logistiknäringen.

Frågor under 2023

 • Bredda representationen i branschen genom fler deltagare i kommittén.
 • Bidra till ökat fokus på Transportsäkerhet (säkra uppställningsplatser, trafik, kriminalitet).
 • Påverka och informera om ”Mobility Package 1”, Vägpaketet (Cabotage, Kör- och vilotidsregler, Beställaransvar, Utstationeringsdirektivet, Kombidirektivet, Smarta färdskrivare).
 • Följa och informera om utvecklingen av autonoma fordon och elektrifiering.
 • Verka för intermodalitet bland annat genom förbättrad terminaleffektivitet.
 • Verka för ökad transporteffektivitet genom bland annat längre och tyngre fordon.
 • Bidra till framtagande av nytt direktiv för kombinerande transporter.
 • Följa och informera om införlivande av MP1 i olika länder.
 • Aktivt deltagande i CLECAT och IRU.
 • Sätta fokus på vägunderhåll och elinfrastruktur.
 • Sätta fokus på chaufförs- och kapacitetsbrist.

Järnvägskommittén

Kommitténs uppgift är att driva utveckling av järnvägsfrågor nationellt och internationellt.

Järnvägskommitténs organisation verksamhetsåret 2022/2023

Tomas Arvidsson, Ordförande
Senior Advisor
Raillog

Pelle Andersson
Infrastrukturchef
Green Cargo AB

Erica Krönhoffer
Hållbarhets- & Kommunikationsdirektör
Green Cargo AB

David Sandahl
Vd
Real Rail Sweden AB

Claes Sörman
Teknisk chef
Eskilstuna Logistik & Etablering AB

John Asak
Projekt Manager Industrial Solutions
Bring Linehaul AS

Tomas Granmar
Chef RIKS Flyg, Tåg
PostNord Sverige AB

Torgny Nilsson
Affärsutvecklare
Trelleborgs Hamn AB

Thomas Andersson
Affärsutvecklare
Jernhusen AB

Tullkommittén

Kommittén driver bland annat frågor gällande det nya tullkodex-systemet och även en del av Tulldagarna Sverige.

Tullkommitténs organisation verksamhetsåret 2022/2023

Linus Magnusson, Ordförande
KGH Customs Services

Ann-Sofie Falkemar
Aditro Logistics

Bo Jarestig
Gerlachcs

Ewa Ek
DHL Global Forwarding

Peter Strömvall
Schenker

Marina Friberg
DB Schenker

Marielle Klahn
Bring Cargo International

Maria Hallbäck
GEODIS Sweden AB

Marta Bednarczyk 
DSV Road AB

Edward Olausson
GEODIS Sweden AB

Kristian Resvik
PostNord Sverige AB

Målsättning

Att vara den drivande kraften i Sverige vad avser utvecklingen inom tullområdet och arbeta för medlemsnytta i form av kompetensdelning och påverkansarbete.

Frågor 2023

 • Professionellt deltagande Tulldagarna (Stockholm, Göteborg, Malmö och digitalt arrangemang).
 • Aktivt bidra i den nationella implementeringen av tullkodex.
 • Aktivt delta i referens- och intressentgrupper inom tullområdet, såsom CLECAT, E-tull m.fl.
 • Verka för förenklad regeltillämpning.
 • Aktivt bidra i Insynsråd Tullverket.
 • Genomföra webbinarium på tulltema.

Lastsäkringskommittén

Torbjörn Lewold, Ordförande
DHL

Niklas Jamsa
DSV

Målsättning

En ny kommitté under etablering med syfte att dela kompetens mellan medlemmarna samt följa och påverka inom lastsäkringsfrågor.

Frågor under 2023

 • Etablera och bemanna kommittén.
 • Identifiera aktuella relevanta frågor.
 • Identifiera relevanta informations och påverkansforum.

Regioner i Transportindustriförbundet

Region syd

Tomas Johansson, Ordförande
DHL Freight (Sweden) AB

Torgny Nilsson, Vice ordförande
Trelleborgs Hamn AB

Bo Jarestig, Sekreterare
Gerlach Sweden AB

Andreas Carlström, Kassör
Imperial Logistics AB

Christian Gerdtsson, Ledamot
DSV Road AB

Madeleine Stein, Ledamot
Begoma AB.

Mål för region syd

 • Bevaka och bidra i regionala forum för utbildning och kompetensutveckling.
 • Bevaka och bidra i regionala forum för vägfrågor och infrastruktur.
 • Sätta fokus på intermodala frågor kopplade till hamnar och terminaler.
 • Dela information och kunskap till medlemmarna.
 • Erbjuda nätverksplattformar.
 • Professionellt genomförande av Tulldagen i Malmö.
 • Samverka med regionala godstransportrådet för Skåne och Blekinge m.fl. kring infrastrukturs- och godsfrågor.
 • Samverka med Hermods, Malmö Högskola, Campus Helsingborg m.fl. kring utbildning.
 • Dela ut Transportindustriförbundet Syds stipendium.

Region öst

Johan Westblad
Ordförande

Martin Avrin
Vice ordförande

Leif Sundberg
Sekreterare

Conny Persson
Kassör

Adam Hellström
Ledamot

Claes Sörman
Ledamot

Mål för region öst

 • Etablera samverkan med relevanta regionala gods- och utbildningsråd.
 • Bevaka och bidra i regionala forum för utbildning och kompetensutveckling.
 • Bevaka och bidra i regionala forum för väg-, gods och infrastrukturfrågor.
 • Presentera den återstartade regionen för medlemsföretagen i regionen.
 • Dela information och kunskap till medlemmarna.
 • Erbjuda nätverksplattformar i form av sociala aktiviteter samt årsmöte.
 • Professionellt genomförande av Tulldagen i Stockholm.
 • Bredda representationen i styrelsen.

Region väst

Luigi Johannesson, Ordförande
Göteborgs Lastbilcentral Ek. För. Glc

Tony Ekwall, Vice ordförande
Schenker Åkeri AB

Stefan Fransson, Ledamot
KGH Customs Services AB

Elisabeth Heino, Ledamot
GreenCarrier Freight Services Sweden AB

Dan Röding, Ledamot
Stena Line Scandinavia AB

Håkan Sabel, Suppleant
DHL Freight (Sweden) AB

Magnus Sjödell, Suppleant
DSV Road AB

Carl-Johan Westas, Ledamot
Dachser Sweden AB

Pär Johansson, Suppleant

Sara Wimmersjö, Suppleant

Sören Skive, Suppleant

Valberedning

Jerry Holm

Anders Gren

Mål för region väst

 • Bevaka och bidra i regionala forum för utbildning och kompetensutveckling.
 • Bevaka och påverka Infrastruktur Västergötland och speciellt fokus Göteborg.
 • Bevaka och påverka Citylogistik.
 • Bidra som kompetensstöd för yrkesutbildningar.
 • Dela information och kunskap till medlemmarna i form av digitala möten.
 • Erbjuda nätverksplattformar.
 • Professionellt genomförande av Tulldagen i Göteborg.
 • Öka samverkan med Handelskammaren och Businessregion Göteborg.
 • Dela ut Transportindustriförbundet Västs stipendium.