Nyheter och pressmeddelanden

Här hittar du nyheter och pressmeddelanden som riktar sig särskilt till dig inom Transportföretagen Hamn

Läs fler nyheter

Ris och ros från Transportföretagen till Trafikverkets inriktningsunderlag

Transportföretagen riktar både beröm och skarp kritik mot Trafikverkets inriktningsunderlag i remissyttrandet som Transportföretagen skickade in till regeringen idag. Beröm för att Trafikverket pratar klarspråk om vikten av att prioritera underhållet men kritik bl. a för en alltför defensiv hållning när det gäller järnvägens underhållsskuld och att inte leva upp till direktivet om att ha ett trafikslagsövergripande synsätt.

Läs mer

Satsning på yrkesvux med utmanande tidtabell

Regeringen presenterade idag ett förslag kopplat till vårändringsbudgeten som innebär fler platser inom yrkesvux. Regeringens ambition är att få fler vuxna att bli anställningsbara genom ökad tillgång till yrkesutbildning. Det ska åstadkommas genom att stärka den regionala yrkesinriktade utbildningen på gymnasial nivå med ytterligare 2 000 platser.

Läs mer

Sjöfartscollege ska stärka samarbetet mellan skola och bransch

Den nya certifiering Sjöfartscollege ska bidra till ett stärkt samarbete mellan skola och bransch, för att öka attraktionskraft och kvalité på sjöfartens utbildningar. Målet är att få fler ungdomar att söka till sjöfartsutbildningen på gymnasienivå och att fler elever ska gå ut skolan bättre förberedda inför arbetslivet.

Läs mer

Grattis Johanna Linder som utsetts till årets Jämställdhetsstjärna för arbetet med Framfart!

Nätverket för jämställdhet i Transportsektorn har utsett Jämställdhetsstjärnan 2023. Vi är glada och stolta över att kunna meddela att det är vår Johanna Linder som får motta priset för Framfart – ett arbete för att bredda transportnäringens rekryteringsbas och stödja färden mot mer jämställda branscher.

Läs mer

Förbundets verksamhet

Under länken Förbundsmöte hittar ni allt som rör Sveriges Hamnars stämma. Om ni vill läsa mer om vilka som sitter i Sveriges Hamnars styrelse så kan ni klickar er vidare på länken "Vår verksamhet". Och om ni vill veta mer om hur förbundet arbetar, klicka då på länken "Om förbundet".

Kontaktperson

Foto på Tina Thorsell

Tina Thorsell

Chef samhällspolitik, branschchef väg