Transportföretagens yrkesprov

Transportföretagens yrkesprov är till för de elever som går ut en fordonsteknisk utbildning under våren eller hösten. Provet sker i en webbapplikation, där elever får svara på ett antal fordonstekniska frågor. Alla elever kan få ett intyg på yrkeskunskap där det står på vilka ämnen som hen är kunnig inom.

Vi har gjort ett nytt yrkesprovsprogram för personbilteknik, lastbilsteknik och maskinteknik, vilka blev klara våren 2020. Nytt yrkesprov under 2022 är bilskadeteknik.

Yrkesproven är fortfarande teoretiska för avgångselever i gymnasieskolans fordonstekniska utbildning och övriga avgångselever inom en fordonsteknisk utbildning. Frågorna i provet tas upp slumpvis, så de kommer inte att kunna gås igenom efter provomgången.

De fordonstekniska yrkesproven har olika många frågor, där varje fråga är värd ett poäng. Följandet antal frågor/maxpoäng för de olika proven är:

 • Bilskadereparatörer – 84 frågor/maxpoäng
 • Lastbilsmekaniker – 132 frågor/maxpoäng
 • Maskinmekaniker – 132 frågor/maxpoäng
 • Personbilsmekaniker – 96 frågor/maxpoäng

Delkvalifikationer

Yrkesproven är uppdelade i olika antal delkvalifikationer (ämnesområden), där varje delkvalifikation har 12 frågor. Varje fråga är värd 1 poäng, vilket gör 12 som maxpoäng inom respektive delkvalifikation.
Följande delkvalifikationer är anpassade för ...

... bilskadereparatörer:

 • Miljö, kvalitet & säkerhet
 • El och säkerhet
 • Skadebedömning
 • Fordonsteknik
 • Reparationsmetoder
 • Material
 • Karosseridetaljer & inredning

... lastbilsmekaniker:

 • Miljö, kvalitet & säkerhet
 • System, verktyg & diagnosutrustning
 • Kraftöverföring & drivlina
 • Service & underhåll
 • Motor med utrustning
 • Bromssystem
 • Elsystem & instrument
 • Styrsystem
 • Ram, fjädringssystem & hjul
 • Hytt & inredning
 • Tillbehör & extra utrustning

... maskinmekaniker:

 • Miljö, kvalitet & säkerhet
 • System, verktyg & diagnosutrustning
 • Kraftöverföring & drivlina
 • Service & underhåll
 • Motor med utrustning
 • Bromssystem
 • Elsystem & instrument
 • Styrsystem
 • Ram, fjädringssystem & hjul
 • Hytt & inredning
 • Hydraulsystem & extra utrustning

... personbilsmekaniker:

 • Miljö, kvalitet & säkerhet
 • Service & underhåll
 • Motor med utrustning
 • Kraftöverföring & drivlina
 • Elsystem & instrument
 • Bromssystem
 • Hjulupphängning, styrsystem, fjädringssystem & hjul
 • Kaross & inredning

Mer om ämnesområdena hittar du på Transportbranschens kvalifikationskrav

Yrkesprovens syfte

Syftet med Transportföretagens yrkesprov är att man vid genomfört teoretiskt yrkesprov ska få sina kunskaper från gymnasieskolan erkända. Intyget visar man sedan upp för den eventuellt blivande arbetsgivaren, när man söker ett jobb. Arbetsgivaren kan då gå in här nedan, skriva in verifieringskoden och klicka på verifiera, för att få den eventuellt blivande arbetstagarens intyg verifierat.

Syftet innebär även att ...

 • ... höja statusen på utbildningen och branschens yrken
 • ... öka kvalitén på utbildningen
 • ... visa utbildningsnivåer och utbildningsområden
 • ... synliggöra branschens krav
 • ... hålla kontakt med skolorna.

Provets genomförande

Yrkesproven genomförs oftast under april/maj månad. De elever som slutar under höstterminen erbjuds att genomföra ett yrkesprov under december.

Yrkesproven 2022 är genomförs av vårens avgångsklasser och inbjudan till december görs för höstens avgångsklasser i oktober/november.

Anmälan

Inbjudan till att delta i vårens yrkesprov, vilken pågår mellan den 25 april t.o.m. den 25 maj, kommer till skolans kontaktperson per mejl från Transportföretagen. Anmälan sker hos Transportföretagen genom en länk i inbjudan.

Har du inte fått mejlet från Transportföretagen kan du kontakta rose-marie.olsson@transportforetagen.se.

Pris

Priset för att skriva ett prov är 150 kr (inklusive moms) per deltagare.

Prisjusteringar görs enligt konsumentprisindex. Justeringar av intyget på yrkeskunskap görs efter beslut av Transportföretagen.

Elevernas resultatlistor

Elevernas resultatlistor för våren 2022 yrkesprov ser du i länkarna nedan, veckan efter sista yrkesprovsdag:

Elevernas respektive resultat på yrkesproven har, dagen efter genomfört prov, mejlats i pdf-format till ansvarig kontaktperson. Resultaten är formade som ett intyg i A4-format, där elevens godkända (sant) moduler ligger på framsidan. På baksidan av intyget finns alla moduler nämnda. Bäst är att skriva ut "Intyg om yrkeskunskap" dubbelsidigt, så all information kommer med.

Intyg-lastbil-1600x800.jpg

Ovanstående bild visar hur intyget för lastbilsmekaniker kan se ut. Vill du se hur respektive intyg kan se ut, klickar du på länken för önskat yrke och får då upp intyget i pdf: bilskadereparatör, lastbilsmekaniker, maskinmekaniker och personbilsmekaniker.

Intyg om yrkeskunskap

Alla elever kan få ett intyg om yrkeskunskap. Intyget är en tvåsidig pdf, som läraren/mentorn laddar ner från provprogrammet och skriver ut dubbelsidigt i ett kraftigare papper.

Förstasidan på intyget innehåller elevens namn och vilka delkvalifikationer hen har godkänts inom av de tidigare nämnda ämnesområdena. Man måste ha minst 8 poäng av de 12 möjliga för respektive ämnesområde för att godkännas inom området.
Baksidan innehåller de delkvalifikationer som ingår för yrket, t.ex. lastbilsmekanikernas alla delkvalifikationer.

Intyget kan eleverna sedan använda när de söker arbete, oavsett om inte samtliga moduler är fullt godkända. Detta intyg ska ses som en kompetenskartläggning och visa på områden där eleven både har kunskap respektive kan behöva fortbildning.

Statistik

Det finns också möjlighet för skolan att få en sammanställd statistik över hur eleverna, klassen eller skolan som helhet har klarat de olika modulerna inom respektive yrkesområde. Statistiken gör det möjligt för läraren att få information om vad som behöver utvecklas och fördjupas i undervisningen.

Diagnosprov i början av årskurs 3

Det finns även möjlighet för elever att i början av årskurs 3, närmare bestämt under september månad, genomföra ett diagnostiskt yrkesprov. Skolans kontaktpersonen kommer både få inbjudan till provet samt efter provet få en sammanställning över elevernas resultat och hur kunskaperna ser ut i de olika modulerna. Transportföretagen hoppas att detta ska hjälpa skolorna att se vilka moment det behöver läggas mer tid på under årskurs 3, och också visa eleverna vad de förväntas kunna när de går ut skolan.