Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Transportföretagens yrkesprov

Transportföretagens yrkesprov är till för de elever som går ut en fordonsteknisk utbildning under våren eller hösten. Provet sker i en webbapplikation, där elever får svara på ett antal fordonstekniska frågor. Alla elever kan få ett intyg på yrkeskunskap där det står på vilka ämnen som hen är kunnig inom.

Vi har gjort ett nytt yrkesprovsprogram för personbil, lastbil och maskin, vilka blev klara våren 2020.

Yrkesproven är fortfarande teoretiska för avgångselever i gymnasieskolans fordonstekniska utbildning och övriga avgångselever inom en fordonsteknisk utbildning. Frågorna i provet tas upp slumpvis, så de kommer inte att kunna gås igenom efter provomgången.

De fordonstekniska yrkesproven är för:

 • Bilskadereparatörer - nytt för 2022
 • Personbilsmekaniker
 • Lastbilsmekaniker
 • Maskinmekaniker

Yrkesproven är uppdelade i olika delkvalifikationer (ämnesområden).
Följande delkvalifikationer är anpassade för personbilsmekaniker, lastbilsmekaniker och maskinmekaniker:

 • Miljö, kvalitet & säkerhet
 • System, verktyg & diagnosutrustning
 • Service & underhåll
 • Motor med utrustning
 • Kraftöverföring
 • Bromssystem
 • Styrsystem
 • Ram, fjädringssystem & hjul
 • Hytt och inredning
 • Elsystem och instrument
 • Tillbehör och extra utrustning

Följande delkvalifikationer är anpassade för bilskadereparatörer:

 • Miljö, kvalitet och säkerhet
 • El och säkerhet
 • Skadebedömning
 • Fordonsteknik
 • Reparationsmetoder
 • Material
 • Karosseridetaljer och inredning

Mer om ämnesområdena hittar du på Transportbranschens kvalifikationskrav

Yrkesprovens syfte

Syftet med Transportföretagens yrkesprov är att man vid genomfört teoretiskt yrkesprov ska få sina kunskaper från gymnasieskolan erkända. Intyget visar man sedan upp för den eventuellt blivande arbetsgivaren, när man söker ett jobb. Arbetsgivaren kan då gå in här nedan, skriva in verifieringskoden och klicka på verifiera, för att få den eventuellt blivande arbetstagarens intyg verifierat.

Syftet innebär även att ...

 • ... höja statusen på utbildningen och branschens yrken
 • ... öka kvalitén på utbildningen
 • ... visa utbildningsnivåer och utbildningsområden
 • ... synliggöra branschens krav
 • ... hålla kontakt med skolorna.

Provets genomförande

Yrkesproven genomförs oftast under april/maj månad. De elever som slutar under höstterminen erbjuds att genomföra ett yrkesprov under december.

Yrkesproven 2022 är genomförs av vårens avgångsklasser och inbjudan till december görs för höstens avgångsklasser i oktober/november.

Anmälan

Inbjudan till att delta i vårens yrkesprov, vilken pågår mellan den 25 april t.o.m. den 25 maj, kommer till skolans kontaktperson per mejl från Transportföretagen. Anmälan sker hos Transportföretagen genom en länk i inbjudan. Du kan även använda denna länk:

        anmalan-yrkesprov.jpg        

Sista anmälningsdag var egentligen den 13 april, men det går fortfarande att anmäla skolan. Vi tittar dock på senkommande anmälningar på fredagförmiddagarna, så först under fredagen kommer du kunna få en bekräftelse med länk till MZ.

Har du inte fått mejlet från Transportföretagen kan du kontakta rose-marie.olsson@transportforetagen.se.

Pris

Priset för att skriva ett prov är 150 kr (inklusive moms) per deltagare.

Prisjusteringar görs enligt konsumentprisindex. Justeringar av intyget på yrkeskunskap görs efter beslut av Transportföretagen.

Elevernas resultat

Elevernas resultat för våren 2022 yrkesprov ser du i länkarna nedan, veckan efter sista yrkesprovsdag:

 • Riksresultaten 2022
 • Länsresultaten 2022

Elevernas respektive resultat på yrkesproven har, dagen efter genomfört prov, mejlats i pdf-format till ansvarig kontaktperson. Resultaten är formade som ett intyg i A4-format, där elevens godkända (sant) moduler ligger på framsidan. På baksidan av intyget finns alla moduler nämnda. Bäst är att skriva ut "Intyg om yrkeskunskap" dubbelsidigt, så all information kommer med.

Intyg om yrkeskunskap

Alla elever kan få ett intyg om yrkeskunskap. Intyget är en tvåsidig pdf, som läraren/mentorn laddar ner från provprogrammet och skriver ut dubbelsidigt i ett kraftigare papper.

Förstasidan på intyget innehåller elevens namn och vilka delkvalifikationer hen har godkänts inom av de tidigare nämnda ämnesområdena. Man måste ha minst 8 poäng av de 12 möjliga för respektive ämnesområde för att godkännas inom området.
Baksidan innehåller de delkvalifikationer som ingår för yrket, t.ex. lastbilsmekanikernas alla delkvalifikationer.

Intyget kan eleverna sedan använda när de söker arbete, oavsett om inte samtliga moduler är fullt godkända. Detta intyg ska ses som en kompetenskartläggning och visa på områden där eleven både har kunskap respektive kan behöva fortbildning.

Statistik

Det finns också möjlighet för skolan att få en sammanställd statistik över hur eleverna, klassen eller skolan som helhet har klarat de olika modulerna inom respektive yrkesområde. Statistiken gör det möjligt för läraren att få information om vad som behöver utvecklas och fördjupas i undervisningen.

Diagnosprov i början av årskurs 3

Det finns även möjlighet för elever att i början av årskurs 3, närmare bestämt under september månad, genomföra ett diagnostiskt yrkesprov. Skolans kontaktpersonen kommer både få inbjudan till provet samt efter provet få en sammanställning över elevernas resultat och hur kunskaperna ser ut i de olika modulerna. Transportföretagen hoppas att detta ska hjälpa skolorna att se vilka moment det behöver läggas mer tid på under årskurs 3, och också visa eleverna vad de förväntas kunna när de går ut skolan.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.