Transportföretagens yrkesprov

Transportföretagens yrkesprov genomförd våren 2024.

Transportföretagen erbjöd de elever som går på någon av de fyra fordonstekniska programmen att delta i våren 2024 års yrkesprov. Provet riktar sig till vårens avgångselever och bygger på frågor utifrån respektive kvalifikationskrav för personbils-, bilskade-, lastbils- respektive maskinteknik. Yrkesprovet för fordonslackerare arrangeras av Lackerarnas Yrkesnämnd, LYN

Stort tack till alla skolor, lärare och elever som engagerat sig i årets yrkesprov 2024

 • Fantastiska resultat i år – vi ser tydliga förbättringar!
 • Vi utser även i år landets bästa man och kvinna i de olika kategorierna.
 • Totalt 16 elever kommer bli inbjudna att resa med Transportföretagen till Göteborg för branschbesök och elbilsmässan.
 • Glöm inte att anmäla er till höstens diagnostest!

Vi är otroligt glada över alla fina resultat i år, det finns tydliga förbättringar. Mer om detta kommer vi att analysera på hemsidan och olika kommande forum.

Sveriges bästa elever på årets yrkesprov

Nedan ser du landets deltagare med högst poäng på provet. Bra jobbat och grattis, säger vi på Transportföretagen! Ni  kommer att få inbjudan till att delta i Transportföretagens höstresa till Göteborg för besök både i ett motorbranschföretag samt på elbilsmässan.

Landets bästa tjejer

 • Bilskadereparatör: Sofia Lejon, Motorbranschens Tekniska Gymnasium, Göteborg
 • Lastbilsmekaniker: Elise Berg, Törnströmska gymnasiet, Karlskrona
 • Maskinmekaniker: Kajsa Nikuma Eriksson, Edströmska Gymnasiet, Västerås
 • Personbilsmekaniker: Dominiqe Lindberg Tander, Jämtlands Gymnasium Fyrvalla, Östersund

Landets bästa killar

 • Bilskadereparatör: Jacob Risom, Skärgårdsgymnasiet, Åkersberga
 • Lastbilsmekaniker: Oskar Wallin, Bromangymnasiet, Hudiksvall
 • Maskinmekaniker: Isak Nickel, Kristinehedsgymnasiet, Halmstad
 • Personbilsmekaniker: Per Larsson, Bromangymnasiet, Hudiksvall

Fler elever inom personbilsteknik, som kvalat in till resan:

 • Aron Lindh, Björknäsgymnasiet, Boden
 • Simon Ruiz Frej, Kungsmadskolan, Växjö
 • Pontus Rosendal, Bergstrands Gymnasium Uppsala
 • Isak Henriksson Cederberg, Praktiska Gymnasiet Karlstad
 • Noel Milanese, Ystad Gymnasium, Ystad
 • Gustav Sjölander, Riksgymnasiet för döva och hörselskadade, Örebro
 • Johan Rognsvåg, Nyköpings Gymnasium, Nyköping
 • Edvin Olsson, Sundsvalls Gymnasium, Sundsvall

Diagnostiskt test i början av årskurs 3

Det finns även möjlighet för elever att i början av årskurs 3 (september) genomföra ett diagnostiskt test. Skolans kontaktperson kommer både få inbjudan till provet samt efter provet få en sammanställning över elevernas resultat och hur kunskaperna ser ut i de olika modulerna. Transportföretagen hoppas att detta ska hjälpa skolorna att se vilka moment det behöver läggas mer tid på under årskurs 3, och också visa eleverna vad de förväntas kunna när de går ut skolan.

Det diagnostiska testet hösten 2024 äger rum mellan den 2 september och 4 oktober. Inbjudan kommer mejlas ut till skolans kontaktperson under vecka 24 och en påminnelse i mitten av augusti.

Får skolan inte mejlet och/eller om du har några funderingar och frågor? Mejla då till kompetens@transportforetagen.se

Anmälan till yrkesprov resp. diagnostiskt test

Vårens yrkesprov är genomförda. Vid anmälan skrevs enbart antalet elever inom respektive yrkesgren in om man deltagit tidigare. Om det däremot var första gången skolan deltog, så behövde man även fylla i skolans fakturauppgifter, då det är MZ som tar betalt för deltagandet.

Det diagnostiska testet äger rum den 2 september - 4 oktober 2024.

Yrkesprovet kommer även att genomföras under december månad 2024. Provet är då främst för de vuxenelever som går ut utbildningen hösten 2024, men även för gymnasieelever som inte kunde göra provet under våren 2024.

Kostnad

Kostnaden för att skriva ett prov är 150 kr (exklusive moms) per deltagare.
Prisjusteringar görs enligt konsumentprisindex.

Provets genomförande

Yrkesproven genomförs i en webbapplikation under april/maj månad. De elever som slutar under höstterminen erbjuds att genomföra ett yrkesprov under december.

Tiden det tar att genomföra yrkesprovet är för:
-- lastbilsteknik och maskinteknik 4 timmar
-- personbilsteknik och bilskadeteknik 3 timmar.

Inbjudan till vårens yrkesprov mejlas ut i slutet februari/början mars månad och höstens i slutet oktober/början november. I början av höstterminen erbjuds de elever som börjar sitt tredje läsår ett diagnostiskt test

Elevernas resultatlistor

Resultaten kommer att publiceras fredagen den 31 maj kl. 9.00. Elevernas resultatlistor från föregående års yrkesprov ser du i följande länkar:

Elevernas respektive resultat på yrkesproven har, dagen efter genomfört prov, mejlats i pdf-format till ansvarig kontaktperson. Resultaten är formade som ett intyg i A4-format, där elevens godkända (sant) moduler ligger på framsidan. På baksidan av intyget finns alla moduler nämnda. Bäst är att skriva ut "Intyg om yrkeskunskap" dubbelsidigt, så all information kommer med.

Studie- och premieresa - nyhet för yrkesproven

Transportföretagen förstärkte uppmärksamheten kring motorbranschens yrkesprov genom att uppvakta de deltagare som hade årets högsta yrkesprovsresultat under våren 2023 - både tjejer och killar inom respektive yrkeskategori. Uppvaktandet skedde genom en resa till Göteborg.

Resan innehöll företagsbesök och rundvandring på elbilsmässan eCar Expo Göteborg 2023 samt gemensam kvällsaktivitet. Resan blev både intressant, kontaktskapande och informativ, samtidigt som vi framtidsspanade inom motorbranschen.

Intyg om yrkeskunskap

Ovanstående bild visar hur intyget för lastbilsmekaniker kan se ut. Vill du se hur respektive intyg kan se ut, klickar du på länken för önskat yrke och får då upp intyget i pdf: bilskadereparatör, lastbilsmekaniker, maskinmekaniker och personbilsmekaniker.

Alla elever kan få ett intyg om sin yrkeskunskap. Intyget ska ses som en kompetenskartläggning och visa på områden där eleven både har kunskap respektive kan behöva fortbildning.

Intyget kan eleverna sedan visa upp för den eventuellt blivande arbetsgivaren, när de söker jobb, oavsett om inte samtliga moduler är fullt godkända. Arbetsgivaren kan då få intyget verifierat som att skriva in verifieringskoden och klicka på verifiera, för att få den eventuellt blivande arbetstagarens intyg verifierat. Länk till verifiering.

Intyget är en tvåsidig pdf, som läraren/mentorn laddar ner från provprogrammet och skriver ut dubbelsidigt i ett kraftigare papper. Förstasidan på intyget innehåller elevens namn och vilka delkvalifikationer hen har godkänts inom av de tidigare nämnda ämnesområdena. Man måste ha minst 8 poäng av de 12 möjliga för respektive ämnesområde för att godkännas inom området. Justeringar av intyget på yrkeskunskap görs efter beslut av Transportföretagen.
Baksidan innehåller de delkvalifikationer som ingår för yrket, t.ex. lastbilsmekanikernas alla delkvalifikationer.

Yrkesprovens syfte

Syftet med Transportföretagens yrkesprov är att man vid genomfört teoretiskt yrkesprov ska få sina kunskaper från gymnasieskolan erkända. 

Syftet innebär även att ...

... höja statusen på utbildningen och branschens yrken
... öka kvalitén på utbildningen
... visa utbildningsnivåer och utbildningsområden
... synliggöra branschens krav
... hålla kontakt med skolorna

Statistik

Efter ett genomfört yrkesprov får skolan en sammanställd statistik över hur eleverna, klassen och skolan som helhet har klarat de olika modulerna inom respektive yrkesområde. Statistiken gör det möjligt för läraren att få information om vad som behöver utvecklas och fördjupas i undervisningen.

Om yrkesproven

Yrkesproven är teoretiska för avgångselever (gymnasium/vuxenutbildning) inom en fordonsteknisk utbildning. Totalt finns det drygt 1 500 frågor, av vilka det slumpas 100-talet frågor för varje enskilt prov, vilket gör att alla prov blir unika i frågor och svarsordning.

Den unika frågebanken är skapad av Transportföretagens experter och en grupp av yrkeslärare, som tillsammans jobbar med att årligen uppdatera och skapa nya frågor inför kommande yrkesprov.

De fordonstekniska yrkesproven har olika många frågor, där varje fråga är värd ett poäng. Följandet antal frågor/maxpoäng för de olika proven är:

 • Bilskadereparatörer – 84 frågor/maxpoäng
 • Lastbilsmekaniker – 132 frågor/maxpoäng
 • Maskinmekaniker – 132 frågor/maxpoäng
 • Personbilsmekaniker – 96 frågor/maxpoäng

Yrkesprovens delkvalifikationer

Yrkesproven är uppdelade i olika antal delkvalifikationer (ämnesområden), där varje delkvalifikation har 12 frågor. Varje fråga är värd 1 poäng, vilket gör 12 som maxpoäng inom respektive delkvalifikation.
Följande delkvalifikationer är anpassade för ...

... bilskadereparatörer: Miljö, kvalitet & säkerhet, El och säkerhet, Skadebedömning, Fordonsteknik, Reparationsmetoder, Material samt Karosseridetaljer & inredning

... lastbilsmekaniker: Miljö, kvalitet & säkerhet, System, verktyg & diagnosutrustning, Kraftöverföring & drivlina, Service & underhåll, Motor med utrustning, Bromssystem, Elsystem & instrument, Styrsystem, Ram, fjädringssystem & hjul, Hytt & inredning samt Tillbehör & extra utrustning

... maskinmekaniker: Miljö, kvalitet & säkerhet, System, verktyg & diagnosutrustning, Kraftöverföring & drivlina, Service & underhåll, Motor med utrustning, Bromssystem, Elsystem & instrument, Styrsystem, Ram, fjädringssystem & hjul, Hytt & inredning samt Hydraulsystem & extra utrustning

... personbilsmekaniker: Miljö, kvalitet & säkerhet, Service & underhåll, Motor med utrustning, Kraftöverföring & drivlina, Elsystem & instrument, Bromssystem, Hjulupphängning, styrsystem, fjädringssystem & hjul samt Kaross & inredning

Här kan du ladda ner utskriftsvänlig pdf med delkvalifikationerna.
Mer om delkvalifikationerna (ämnesområdena) hittar du på Transportbranschens kvalifikationskrav.