Framtidståget – transportbranschen inspirerar högstadieelever

Framtidståget 2023

Studie- och yrkesvägledare fick under våren 2023 inbjudan till att boka in besök av Framtidståget. Besöket, fysiskt eller digitalt, är kostnadsfritt för högstadieskolor.

Transportföretagen deltog även under 2023 i Framtidståget vars syfte är att inspirera ungdomar i årskurs 8 och 9 inför deras gymnasie- och yrkesval. Under hösten fick ca 45.000 elever i hela Sverige möjlighet att ta del av antingen ett fysiskt besök eller en digital presentation där bl.a. motor-, sjöfarts- och flygbranschen presenteras. Totalt fick 536 högstadieskolor lyssna till Framtidstågets utbildningspresentationer, vara 29 fick lyssna fysiskt. Till de sistnämnda skolorna åkte vår unga inspiratör Linnea Rydörn, som själv jobbar inom en av Transportföretagens branscher. 

Under Framtidstågets digitala lektioner visades Transportföretagens film om transportbranschen. Den hamnade på 3:e plats i popularitet bland eleverna:

Topp 5     
1. Frisör
2. Bagare & Konditorer
3. Transportbranschen
4. Volvo Cars
5. WorldSkills

Förutom Framtidståget arrangerades även 23 fysiska seminarier för SYV:ar varav transportföretag föreläste på hälften av dessa. Seminarierna ägde rum från Luleå till Malmö med nästan 650 deltagande SYV:ar. Det erbjöds även ett digitalt seminarium där knappt 350 SYV:ar lyssnande. 

Framtidståget 2022

Under hösten 2022 visades Framtidstågets lektion digitalt för 524 skolor från söder till norr, vilket innebar att c:a 42.000 elever i årskurs 8 och 9 har sett lektionen. Allt var förinspelat, både lektion och bransch/företagsfilmerna. I filmen deltog inspiratörer från medverkande branscher med korta inspiratörsfilmer, vilka eleverna kunde titta på även efter lektionen!

Eleverna har också möjlighet att se korta filmer om hur det är att arbeta som personbilsmekaniker, tekniker, maskinmekaniker, servicetekniker, matros och motorman. Klicka här och se filmerna!

Mer om

Syftet med Framtidståget är att informera och inspirera elever i årskurs 8 och 9 inför kommande gymnasie- och yrkesval genom att under en lektion visa dem vilka goda möjligheter till jobb det finns efter gymnasiet!

Sedan 2002 har Transportföretagen deltagit i Framtidståget genom att engagera unga inspiratörer, som både fysiskt och digitalt besöker grundskolor runtom i Sverige.

Transportföretagen finns också med i broschyren Framtidsvalet Sverige, som skickas ut till de flesta grundskolor och gymnasieskolor i landet.