Kurs i el och hybridteknik

Med anledning av det stora intresset för el- och hybridteknik inom motorbranschen släpper vi ytterligare två utbildningstillfällen i vår populära kurs. Det är en generisk grundkurs som skall underlätta för yrkeslärarna att genomföra kurser innehållandes elbilsteknik.

Målgrupp

Fordons- och karosserilärare inom fordonsprogrammet och som inte tidigare deltagit i en elbilsteknikkurs.

Mål

Utbildningen ger kunskaper inom området el- och hybridteknik, högvoltssystemets konstruktion och funktion samt hur frånkoppling och anslutning av högvoltsbatteriet utförs. Deltagarna kommer erhålla kursmaterial som får användas vid egen framtagning av utbildning.

Förkunskapskrav

Yrkeslärare ska genomgå EIP (Electric instructed person) innan kursstart. EIP kommer att förmedlas genom oss innan kursen börjar.

Kurstillfällen

Dessa 2-dagars kurser erbjuds och äger rum den:

  • 28–29 oktober 2024, Training Partner, Arlandastad, Stockholm
  • 30–31 oktober 2024, Training Partner, Arlandastad, Stockholm

Tider:          Dag 1 kl. 09.30 - ca 17.00
                      Dag 2 kl. 08.30 - ca 16.00
Ca 12 deltagare per tillfälle.

Boende

Boendet under kursdagarna sköter kursdeltagaren själv om. Transportföretagen kommer att ge förslag på boende i samband med kursbekräftelsen, som kommer efter sista anmälningsdag.

Kursavgift

1 500 kr/deltagare. Vid avbokning senare än 14 dagar innan kursstart faktureras
2 500 kr. Resor och logi bokas och bekostas av deltagare. Förslag på logi kommer i samband med bekräftelseutskick.

Prioritering

I anmälan bockar du för önskat kursdatum och plats i första respektive andra hand. Vi kommer i möjligaste mån att tillgodose önskemålen. Vi förbehåller oss rätten att fördela platserna på mest optimala sätt.

Anmälan

Anmälan gör du genom länken nedan senast den 27 september.

LÄNK TILL KURSANMÄLAN!

Kursbekräftelse kommer veckan efter sista anmälningsdagen.

Information

För mer information kontakta Tomas Tärnfors, 08-762 71 83.

Välkommen in med kursanmälan!