Kurs i databussystem, sensorer och felsökningsteknik

Transportföretagen och MRF presenterar en kurs för yrkeslärare på fordonsprogrammet. Tillsammans med några generalagenter har vi tagit fram en grundläggande kurs i fordonsdiagnostik. Diagnossystemen utvecklas konstant och här kommer vi hjälpa yrkeslärarna att på ett pedagogiskt sätt lära ut det senaste inom felsökningens grunder. Här kommer deltagarna att få använda moderna verktyg inom diagnostekniken och skapa kunskap inom den senaste diagnostekniken.

Målgrupp

Fordonstekniska yrkeslärare inom det fordonstekniska programmet.

Mål

Få kunskap om tekniker/metoder för diagnostisering och felsökning samt hur felen repareras. Dessutom få kännedom om hur man på ett pedagogiskt sätt använder kända fysikaliska regler för systemförståelse och felavhjälpning.

Innehåll

  • Systematisk felsökning
  • Fordonsel – komponentkännedom (inkl transistorteknik) IGBT/MOSFET – PWM
  • Sensorteknik, bl a induktions- och hallgivare
  • Datakommunikation/digitalteknik – CAN-bus (FD) – Flexray – MOST – Linbus - Ethernet
  • Mätinstrumentteknik – värdera multimeter- och oscilloskopsresultat, kretschemaläsning
  • Fallstudier som löses med multimeter/oscilloskop

Kurstillfällen

Dessa 2-dagars kurser erbjuds och äger rum den:

  • 12-13 augusti 2024, Training Partner, Arlandastad, Stockholm
  • 14-15 augusti 2024, Training Partner, Arlandastad, Stockholm
  • 19-20 augusti 2024, Tullängsgymnasiet, Örebro 
  • 21-22 augusti 2024, Tullängsgymnasiet, Örebro 

Tider:    Dag 1 kl. 09.30 - ca 17.00
                Dag 2 kl. 08.30 - ca 16.00
12 deltagare per tillfälle.  

Boende

Boendet under kursdagarna sköter kursdeltagaren själv om. Transportföretagen kommer att ge förslag på boende i samband med kursbekräftelsen, som kommer efter sista anmälningsdag.

Kursavgift

1 500 kr/deltagare. Vid avbokning senare än 14 dagar innan kursstart faktureras 2 500 kr. Resor och logi bokas och bekostas av deltagare. Förslag på logi kommer i samband med bekräftelseutskick.

Anmälan

Anmälan gör du genom länken nedan senast den 28 juni 2024.

LÄNK TILL KURSANMÄLAN!

Kursbekräftelse kommer veckan efter sist anmälningsdagen.

Prioritering

I anmälan bockar du för önskat kursdatum och plats i första respektive andra hand. Vi kommer i möjligaste mån att tillgodose önskemålen. Vi förbehåller oss rätten att fördela platserna på mest optimala sätt.

Information

För mer information kontakta
- Tomas Tärnfors, 08-762 71 83.
- Mathias Haag, 08-701 63 15.

Välkommen in med anmälan!