CheckProof - ett system för APL

För att ligga i framkant av den digitala utvecklingen inom de branscher våra utbildningar riktar sig mot har vi nu en otrolig möjlighet genom CheckProof. Genom att utbilda våra elever i, eller åtminstone upplysa dem om, detta system ger vi dem en tydlig bild av möjligheterna som en digital verklighet har att erbjuda i ett framtida yrkesliv.

Introkurs för APL-loggboken

CheckProof är ett datainsamlingsverktyg som används inom industri- och entreprenadbranschen för att säkerställa ett kostnadseffektivt och förebyggande arbete inom underhåll, kvalitet, produktion och hälsa & säkerhet. CheckProof erbjuder sitt system gratis för att bidra till en utbildning som går i linje med branschens arbetssätt idag. Där systemet kan användas som APL-dagbok både på mobil, iPad och dator. Mer om CheckProof.

APL-loggbok

Eleverna använder CheckProofs mobilapp som APL-loggbok före, under och efter APL-perioden. I den utvärderas närvaro och arbetsmoment, där alla enkelt kommer åt data när som helst, var som helst, på alla enheter. Appen är gratis att använda för gymnasieskolor, som samarbetar med Transportföretagen. Det enda som behöver signeras är ett GDPR-avtal mellan CheckProof och GDPR-ansvarig på skolan. Avtalsförslaget är framtaget utifrån "SKR mall".

APL-loggbokens app kan användas till att:

  • följa elevernas närvaro under APL-perioderna.
  • checklistor med elevernas arbetsuppgifter.
  • eleverna registrerar sin närvaro och ser sina arbetsuppgifter.

För att komma igång, ladda ner och logga in i CheckProof-appen kontaktas Calle Sjögrund på CheckProof. Klicka här för att ladda ner en lathund för programmet!

Checklistor på arbetsmoment vid APL

Nedan checklistor är framtagna av några yrkeslärare och innehåller det mest viktiga arbetsuppgifterna som en elev bör kunna efter respektive kurs. Det är fritt att ändra och justera checklistorna efter de moment som ni vill addera eller ta bort. Detta gör man direkt inne i Checkproof-systemet.

Ladda ned listorna (.json-filer uppdaterade augusti 2022) härifrån och ladda sedan upp dem i APL-loggboken:

OBS! Dessa filer kan endast laddas upp i CheckProof.

Lycka till med det viktiga arbetet gällande APL och underhåll av verksamheten!

APL-checklistor i word

Nedan kommer inom en snar framtid att finnas en nedladdningsbar wordfil med checklistor för dig, som inte kan använda CheckProof. Dessa checklistor går att använda som de är eller genom att antingen komplettera med nya moment eller ta bort - precis som du själv vill. Checklistorna är framtagna av Transportföretagen tillsammans med en grupp yrkeslärare. 

Info från CheckProof

Eleverna utför alla typer av dagliga tillsyner, servicar, besiktningar, riskbedömningar mm i systemet utefter skolans krav.

  • Säkerställ att alla elever gör sina kontroller innan arbetsuppgiften ska utföras
  • Få spårbarhet och dokumentation på fel och avvikelser
  • Arbeta säkert

Schemalagda uppdateringar 

Vi genomför kontinuerligt systemuppdateringar för att kunna erbjuda er nya, smarta funktioner och en så bra och snabb upplevelse som möjligt. Följande datum genomför vi schemalagda uppdateringar kl. 19.00 - 21.00 den 20 juni 2024.  

Vissa tillfälliga störningar i tjänsten kan förekomma. Vi ber om ursäkt för eventuella besvär detta kan medföra.

Vid frågor och uppsättning av konto, kontakta deras support på +46-8-732 35 00 eller support@checkproof.com.

Checklista för riskbedömning när APL planeras

När APL planeras bör elevens arbetsuppgifter riskbedömas. Transportföretagen har gjort exempel på punkter som bör ingå vid förberedande av APL, för att säkerställa arbetsuppgifternas riskbedömning. I vissa fall kan checklistan behöva kompletteras. Under anmärkning noteras vad som ska göras, vem som ansvarar och när det ska vara åtgärdat.

Checklista i pdf – i word.

Mer om Riskbedömning vid PRAO och APL-planering.