Tech Academy - ett digitalt utbildningsverktyg

Tech Academy är en digital och interaktiv utbildningsplattform med inriktning på fordonsteknik för såväl personbilar som tunga fordon, el- och hybridfordon, dieselmotor, diagnosteknik, skadereparationer samt lackteknik. Tech Academy ger en heltäckande och ständigt uppdaterad grund om hela fordonets teknik.

Motorbranschens Arbetsgivareförbund (MAF) och Motorbranschens Riksförbund (MRF) tar fordonsbranschen framåt med ny teknisk utbildning i framkant. I nära samarbete med våra norska motsvarigheter och Infocar har vi medverkat i framtagningen av en svensk version av en ny interaktiv plattform för teknikkunskaper inom fordonsbranschen.

Tech Academy har lanserat frågebatterier med instuderingsfrågor kopplat till de olika modulerna. Det är flervalsfrågor som bygger på innehållet i alla moduler.

Både för skolor och verkstäder

Det är inte bara skolorna som har nytta av plattformen utan den kan mycket väl fungera som komplement till verkstädernas löpande behov av kunskapsinhämtning för ökad verkstadskvalitet samtidigt som det är ett bra verktyg i kunddialogen.

Karta över var i landet Tech Academy används

Diagnosteknik modul för Tech Academy

En ökande andel av morgondagens arbete på en fordonsverkstad kommer att bestå av felsökning i det snabbt ökande antalet elektroniksystem i fordonen. Av denna anledning är det mycket viktigt att en fordonsmekaniker har en god kunskap om felsökningsrutiner och hantering av diagnosutrustningar.

Modulen "Diagnosteknik" går igenom vanliga felsökningsmetoder och instrument med ett stort fokus på den europeiska diagnosstandarden E-OBD, som återfinns i alla personbilar och även i nyare årsmodeller av tunga fordon sen många år tillbaka.

Frågebatteri

Det finns ett frågebatteri av instuderingsfrågor, kopplade till modulerna, vilka kan användas i utbildningsprogrammet Tech Academy.

Pausa animationer

Den efterfrågade möjligheten att kunna pausa animationer, inom personbilsmodulen i Tech Academy, är nu verklighet.

Vad gör Tech Academy?

  • ökar förståelsen för teknik med sina rörliga och interaktiva illustrationer
  • utbildningsplattformen visualiserar hur olika system i dagens bilar fungerar
  • vänder sig till elever på gymnasieskolans fordonstekniska utbildningar och verkstäder
  • verkstäder kan i kundsamtal ha stor nytta av Tech Academy finns för både personbilar och tunga fordon
  • körs via surfplatta, dator och mobil
  • Tech Academy ger en heltäckande och ständigt uppdaterad grund om hela fordonets teknik.

Kontakt vid praktiska frågor

Har du funderingar runt det praktiska om Tech Academy-programmet, så kontakta kompetens@transportforetagen.se.

Bestall-TA.PNG

Tech Academy är ett samarbete mellan ...

Tech Academy är utvecklat av ...