Transportföretagens yrkesprov

Transportföretagens yrkesprov är till för de elever som går ut en fordonsteknisk utbildning under våren eller hösten. Provet sker i en webbapplikation, där elever får svara på ett antal fordonstekniska frågor. Alla elever kan få ett intyg på yrkeskunskap, där det står på vilka ämnen som hen är kunnig inom.

Resultaten för yrkesprovet 2023

Nyhet för yrkesproven 2023

Transportföretagen förstärker uppmärksamheten kring motorbranschens yrkesprov. Vi kommer att uppvakta de deltagare som har årets högsta yrkesprovsresultat inom respektive yrkeskategori, med en resa till Göteborg. Resan går av stapeln 30/11-1/12 2023 och innehåller företagsbesök och rundvandring på elbilsmässan eCar Expo Göteborg 2023 samt gemensam kvällsaktivitet. Resan kommer bli både intressant, kontaktskapande och informativ, samtidigt som vi framtidsspanar inom motorbranschen.

Yrkesprovens syfte

Syftet med Transportföretagens yrkesprov är att man vid genomfört teoretiskt yrkesprov ska få sina kunskaper från gymnasieskolan erkända. Intyget visar man sedan upp för den eventuellt blivande arbetsgivaren, när man söker ett jobb. Arbetsgivaren kan då gå in här nedan, skriva in verifieringskoden och klicka på verifiera, för att få den eventuellt blivande arbetstagarens intyg verifierat.

Syftet innebär även att ...

 • ... höja statusen på utbildningen och branschens yrken
 • ... öka kvalitén på utbildningen
 • ... visa utbildningsnivåer och utbildningsområden
 • ... synliggöra branschens krav
 • ... hålla kontakt med skolorna

Anmälan

Inbjudan till att delta i vårens yrkesprov, vilket pågår den 24 april-26 maj 2023, kommer till skolans kontaktperson per mejl från Transportföretagen. Det går även att anmäla genom denna länk.

Efter anmälan får skolans kontaktperson (gällande yrkesprovet) ett mejl av MZ Competence (MZ). I det mejlet önskas ytterligare information av skolan, som provdatum och fakturaadress, innan provet kan genomföras. Länkar till respektive yrkesprov kommer till skolans kontaktperson direkt efter att anmälan hos MZ är ifylld och inskickadHar du inte fått mejlet från Transportföretagen resp. MZ kan du kontakta kompetens@transportforetagen.se

Pris

Priset för att skriva ett prov är 150 kr (exklusive moms) per deltagare.
Prisjusteringar görs enligt konsumentprisindex. Justeringar av intyget på yrkeskunskap görs efter beslut av Transportföretagen.

Provets genomförande

Yrkesproven genomförs i en webbapplikation under april/maj månad. De elever som slutar under höstterminen erbjuds att genomföra ett yrkesprov under december.

Tiden det tar att genomföra yrkesprovet är för:

 • lastbilsteknik och maskinteknik 4 timmar
 • personbilsteknik och bilskadeteknik 3 timmar.

Inbjudan till vårens yrkesprov mejlas ut i slutet februari/början mars månad och höstens i slutet oktober/början november.

Läs mer om diagnostiskt test

Elevernas resultatlistor

Elevernas resultatlistor för vårens yrkesprov ser du veckan efter sista yrkesprovsdag i följande länkar:

 • Riksresultaten 2023
 • Länsresultaten 2023

Elevernas respektive resultat på yrkesproven har, dagen efter genomfört prov, mejlats i pdf-format till ansvarig kontaktperson. Resultaten är formade som ett intyg i A4-format, där elevens godkända (sant) moduler ligger på framsidan. På baksidan av intyget finns alla moduler nämnda. Bäst är att skriva ut "Intyg om yrkeskunskap" dubbelsidigt, så all information kommer med.

Ovanstående bild visar hur intyget för lastbilsmekaniker kan se ut. Vill du se hur respektive intyg kan se ut, klickar du på länken för önskat yrke och får då upp intyget i pdf: bilskadereparatör, lastbilsmekaniker, maskinmekaniker och personbilsmekaniker.

Om yrkesproven

Yrkesproven är teoretiska för avgångselever (gymnasium/vuxenutbildning) inom en fordonsteknisk utbildning. Totalt finns det drygt 1 500 frågor, av vilka det slumpas 100-talet frågor för varje enskilt prov, vilket gör att alla prov blir unika i frågor och svarsordning.

Den unika frågebanken är skapad av Transportföretagens experter och en grupp av yrkeslärare, som tillsammans jobbar med att årligen uppdatera och skapa nya frågor inför kommande yrkesprov.

De fordonstekniska yrkesproven har olika många frågor, där varje fråga är värd ett poäng. Följandet antal frågor/maxpoäng för de olika proven är:

 • Bilskadereparatörer – 84 frågor/maxpoäng
 • Lastbilsmekaniker – 132 frågor/maxpoäng
 • Maskinmekaniker – 132 frågor/maxpoäng
 • Personbilsmekaniker – 96 frågor/maxpoäng

Delkvalifikationer

Yrkesproven är uppdelade i olika antal delkvalifikationer (ämnesområden), där varje delkvalifikation har 12 frågor. Varje fråga är värd 1 poäng, vilket gör 12 som maxpoäng inom respektive delkvalifikation.
Följande delkvalifikationer är anpassade för ...

... bilskadereparatörer: Miljö, kvalitet & säkerhet, El och säkerhet, Skadebedömning, Fordonsteknik, Reparationsmetoder, Material samt Karosseridetaljer & inredning

... lastbilsmekaniker: Miljö, kvalitet & säkerhet, System, verktyg & diagnosutrustning, Kraftöverföring & drivlina, Service & underhåll, Motor med utrustning, Bromssystem, Elsystem & instrument, Styrsystem, Ram, fjädringssystem & hjul, Hytt & inredning samt Tillbehör & extra utrustning

... maskinmekaniker: Miljö, kvalitet & säkerhet, System, verktyg & diagnosutrustning, Kraftöverföring & drivlina, Service & underhåll, Motor med utrustning, Bromssystem, Elsystem & instrument, Styrsystem, Ram, fjädringssystem & hjul, Hytt & inredning samt Hydraulsystem & extra utrustning

... personbilsmekaniker: Miljö, kvalitet & säkerhet, Service & underhåll, Motor med utrustning, Kraftöverföring & drivlina, Elsystem & instrument, Bromssystem, Hjulupphängning, styrsystem, fjädringssystem & hjul samt Kaross & inredning

Här kan du ladda ner utskriftsvänlig pdf med delkvalifikationerna.
Mer om delkvalifikationerna (ämnesområdena) hittar du på Transportbranschens kvalifikationskrav.

Intyg om yrkeskunskap

Alla elever kan få ett intyg om yrkeskunskap. Intyget är en tvåsidig pdf, som läraren/mentorn laddar ner från provprogrammet och skriver ut dubbelsidigt i ett kraftigare papper.

Förstasidan på intyget innehåller elevens namn och vilka delkvalifikationer hen har godkänts inom av de tidigare nämnda ämnesområdena. Man måste ha minst 8 poäng av de 12 möjliga för respektive ämnesområde för att godkännas inom området.
Baksidan innehåller de delkvalifikationer som ingår för yrket, t.ex. lastbilsmekanikernas alla delkvalifikationer.

Intyget kan eleverna sedan använda när de söker arbete, oavsett om inte samtliga moduler är fullt godkända. Detta intyg ska ses som en kompetenskartläggning och visa på områden där eleven både har kunskap respektive kan behöva fortbildning.

Statistik

Det finns också möjlighet för skolan att få en sammanställd statistik över hur eleverna, klassen eller skolan som helhet har klarat de olika modulerna inom respektive yrkesområde. Statistiken gör det möjligt för läraren att få information om vad som behöver utvecklas och fördjupas i undervisningen.

Diagnostiskt test i början av årskurs 3

Det finns även möjlighet för elever att i början av årskurs 3 (augusti/september) genomföra ett diagnostiskt test. Skolans kontaktperson kommer både få inbjudan till provet samt efter provet få en sammanställning över elevernas resultat och hur kunskaperna ser ut i de olika modulerna. Transportföretagen hoppas att detta ska hjälpa skolorna att se vilka moment det behöver läggas mer tid på under årskurs 3, och också visa eleverna vad de förväntas kunna när de går ut skolan.

Har du funderingar och frågor? Mejla då till kompetens@transportforetagen.se