Vuxenutbildning

Utbilda dig till ett utvecklande yrke med goda chanser till jobb! Vuxenutbildning finns inom kommuner och utbildningsföretagen genom kontakt med arbetsförmedlingen. Det är värdefullt för transportbranschen att man i vuxen ålder kan vidareutbilda sig eller växla karriär.

Valde du fel gymnasieutbildning eller har behov av att yrkesväxla? Då kan du utbilda dig till någon av våra yrkesroller inom transportnäringen via en vuxenutbildning. Transportnäringen, oavsett yrkesroll, har stort rekryteringsbehov under lång tid framöver. Det finns med andra ord goda chanser till ett arbete efter avslutad utbildning. Många erbjuds jobb redan under sitt arbetsplatsförlagt lärande, APL.

Vuxenutbildning erbjuds inom kommunen som komvux eller yrkesvux. Är du arbetslös och inskriven på Arbetsförmedlingen finns det ibland även möjlighet till en gå en arbetsmarknadsutbildning.

Vill du arbeta inom transportnäringen? Sök då vuxenutbildning till någon av följande yrken:

  • Bilskadereparatör
  • Fordonslackerare
  • Lastbils- och bussmekaniker
  • Motorman
  • Personbilsmekaniker
  • Sjökock
  • Bussförare
  • Lastbilsförare

Länkar till vuxenutbildning

Dessa företag har vuxenutbildningar runt om i landet:

Omställningsstudiestöd

Omställningsstudiestödet, riktar sig till dig som är mitt i arbetslivet och som vill bredda din kompetens och stärka din roll på arbetsmarknaden. Läs mer här.

Intressant satsning inom yrkesvux och arbetsmarknadsområdet

Satsningar inom yrkesvux och arbetsmarknadsområdet är mycket intressant för transportbranschen.

Främsta anledningen är att dessa områden är viktiga för att tillfredsställa företagens behov av kompetensförsörjning. Transportföretagen arbetar därför aktivt för ett ökat samarbete med kommunerna som bedriver vuxenutbildningen och Arbetsförmedlingen. Ett nära samarbete med utbildningsarrangörer möjliggör utveckling, kvalitetssäkring av utbildningsinnehållet, men påverkar även utbildningsvolymerna till transportbranschen genom branschens närvaro ute i regionerna.

Vi genomför regelbundet lokala och nationella aktiviteter för att främja samarbetet mellan branscherna, skolorna och utbildningsarrangörer för vuxenutbildningarna. Som exempel kan nämnas att vi arbetar för att företagsrepresentanter ska finnas med i de lokala program- och branschråden.

Transportbranschen har under flera år varit en viktig aktör när det gäller integrering av nysvenskar till våra branscher. Vi har en positiv inställning till mångfald, vilket bidrar till att berika och utveckla transportbranschen.

Transportföretagens regionala arbete

Transportföretagen har under flera år aktivt arbetat med vuxenutbildning runt om i landet. Tillgång till utbildningar inom yrkesvux och arbetsmarknadsutbildningar är avgörande för att tillfredsställa företagens behov av kompetensförsörjning. Transportföretagen strävar efter ökat samarbete mellan branschen, regioner, kommuner, utbildningsleverantörer och med myndigheter, som t.ex. Arbetsförmedlingen. Detta uppnås genom att driva, informera och sprida kunskap om transportnäringens olika yrkesroller och kompetensbehov i olika forum för dialog om kompetensförsörjning.

Vi genomför regelbundet lokala och nationella aktiviteter för att främja samarbetet mellan branscher, skolor och utbildningsarrangörer inom vuxenutbildning. Ett exempel är vårt arbete för att inkludera företagsrepresentanter i lokala yrkes- och branschråd. Ett annat exempel är starta upp och delta i regionala kompetensråd där regionala och kommunala tjänstemän inom kompetensförsörjning och skolhuvudmän tillsammans med bransch diskuterar tillgång till utbildning, möjlighet till samarbete och behov av riktade insatser för att fler skall välja att utbilda sig inom transportnäringen.