Eftergymnasial yrkesutbildning

Eftergymnasial utbildning är för vuxna, som vill bygga på sina kunskaper inom yrkeshögskola, högskola och universitet. I motor- och transportbranschen finns många karriärvägar och möjligheter, så efter några år i yrket kan du läsa vidare.

Yrkeshögskola (YH)

YH-utbildningar kombinerar teori och praktik inom yrken och områden där det finns brist på välutbildad arbetskraft. Utbildningarna hålls i nära samarbete med arbetslivet.

Här hittar du hela YH-utbudet för yrken inom transportnäringen: Yrkeshögskolan

Högskola/Universitet

För att plugga på universitet krävs minst grundläggande behörighet. Det får du genom att gå gymnasiets fordons- och transportprogram, flygteknik- eller sjöfartsprogram. Fråga din studie- och yrkesvägledare eller lärare vilka kurser som gäller för respektive program på universitet och högskola.

Antagning.se hjälper dig som vill plugga vidare att hitta information om vilka utbildningar som finns inom transportnäringen och hur man söker.

Bli yrkeslärare

Den som har arbetat inom sitt yrke ett antal år kan läsa vidare till yrkeslärare. Utbildningen sker inom lärarprogrammet på högskolan och är 1,5 år lång (90 poäng).

Högskolorna har olika antagningskrav till eftergymnasial utbildning.

Studera.nu hittar du all information om hur du blir yrkeslärare.

Utbildningar för anställda

På bil- och transportföretag samt generalagenter finns utbildningar med både grund- och påbyggnadskurser. Även mindre företag satsar på välutbildad personal för att vara konkurrenskraftiga. 

Länkar till eftergymnasial utbildning

Vad gör Transportföretagen?

En fungerande kompetensförsörjning är av största vikt för transportbranschens utveckling. På lång sikt är det frågan om branschens överlevnad. Transportföretagens mål är att eftergymnasiala yrkesutbildningar ska möta transportbranschens behov av kompetent personal.